Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 1

Články

Václav Ertl: Co je to za člověka?

Drobnosti

15 Je mi dvacet let, jsem stár dvacet let

18 Troja, Julia

Posudky a zprávy

20 Z. (= Josef Zubatý): Lačné ženy

26 S.: Návštěvou u novin

Hovorna

29 Liberecko-jablonecký

29 Příchod

30 Sluzej

31 Sólový kapr

31 Šťabák

32 Vzdělávací

32 Zpovykati

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 2

Články

33 Josef Zubatý: Zdraviti, pozdraviti

Drobnosti

42 Václav Flajšhans: Čaroděj

44 Z. (= Josef Zubatý): Napadlo mne, napadlo mi

48 Je péče o mládež trestná?

Posudky a zprávy

48 Václav Nerad: Adolf Heyduk

56 S.: Návštěvou u novin

60 Z našich časopisů

Hovorna

62 Dráttažna

62 Klanečník, nátoň

63 Loket

63 Na plně

63 Petrův

63 Rozvidniť sa

64 Strýc

64 Teprv

64 Zkusmo

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 3

Články

65 Václav Flajšhans: Něco o Husově mluvě

Drobnosti

69 O věci samé sebou jasné

71 Během

75 Pokorné sloveso

Posudky a zprávy

75 Bohuslav Havránek: Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu

86 O—er.: Z našich časopisů

88 Naše úřední čeština

91 Oběžník předsednictví zem. správního výboru

Hovorna

92 Dluh za někým

92 Drnomistr

93 Choditi maminkou

93 Je mi X let

93 Kudla

94 Lyžec

94 Naříkati

95 Patentní

95 Rujný

96 Skučeti

96 Tucet

96 Vlastniti

96 Zastavitelný

Sdělení redakce

96 Poznámka redakční

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 4

Články

97 Josef Zubatý: Počínati, začínati, končiti

Drobnosti

107 Širší než delší

109 Václav Flajšhans, Red. (= Redakce): Kraslice

111 Jindřich Š. Baar: Končiti, skončiti, dokončiti — Klenčí

Posudky a zprávy

112 Jan Menšík: Snobizm i Postęp

123 Z našich časopisů

Hovorna

125 Bzenec

126 Dle

126 Láry — fáry

126 Legrace

127 Pačmáky

127 Platenka

127 Povinnosti sobě uložené

128 Stativo

128 Strachy na Lachy

128 Učiliště

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 5

Články

129 Václav Flajšhans: Něco o mluvě Husově, II.

Drobnosti

133 Ten který

138 Vilém Mathesius: Nominativ místo vokativu v hovorové češtině

140 Jan F. Hruška: Končiti, skončiti (se), začínati (se)

141 Václav Ertl: Slečna

Posudky a zprávy

142 E. (= Václav Ertl): Zákon ze dne 19. března 1923 na ochranu republiky a o státním soudě

150 — l. (= Václav Ertl): Nová sbírečka chyb v naší úřední češtině

152 Z našich časopisů

Hovorna

154 Bobek

154 Čapnouti

154 Chasník

155 Kal

155 Kulomet

155 Kunt

155 Maďarčina

156 Mancáry

156 Nátoň

156 Navoliti se

156 Parobek

157 Patřičný

157 Polka

157 Potkan

158 Pradlec, pradlák

158 Puška

159 Rozpuštěný

159 Těšnov

159 Uvázati koně o sloup

159 Zastávka

159 Zauhlovárna

160 Zřetel

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 6

Články

161 Josef Zubatý: Starý strom se nedá ohnouti

Drobnosti

167 Měštka — měšťka

171 Vojtěch Kebrle, E. (= Václav Ertl): Ses, sis

177 Kraslice

Posudky a zprávy

178 F. Krsek: Světlo Asie

185 Z našich časopisů

Hovorna

187 Beznáročný, nenáročný

187 Cíl

187 Co je to za člověka?

187 Časy

188 Dověděti se

189 Chmeť, lótě

189 Koloděje

189 Maslouch

190 Na místě

190 Remeš

190 Směrnov

190 Spasen

191 Vojště

192 Záponka

192 Zasloužiti

192 Zdá mi se

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 7

Články

193 Antonín Profous: Klenčí, či Kleneč pod Čerchovem?

Drobnosti

204 Syrový, surový

206 Rostenec, rostenka

Posudky a zprávy

210 — l. (= Václav Ertl): Praha

Hovorna

217 Brázdim

218 Bytost Odysseova, který…

218 Drbohlav

219 Duál, s — z

220 Václav Ertl: Jich, jejich, svůj, čí

221 Kolem, kol, okolo

222 Petrů, Petrův, Petrůj

222 Plzeňsko

223 Představiti

223 Rašín

224 Stránský

224 Švec

Sdělení redakce

224 Poznámka redakční

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 8

Články

225 Josef Zubatý: Co je zoun?

Drobnosti

234 Na dranc, drancovati

236 František Teplý: Klenčí, či Kleneč?

Posudky a zprávy

238 Václav Musil: Nekonečný prostor a jeho světy ve skutečnosti

246 Z našich časopisů

Hovorna

253 Bezčetný

253 Buchlov

254 Cárati

254 Dohoditi

254 Kasárna

254 Kus

255 Na

255 Nová -enka

255 Pěčín

255 Sokolovna

256 Tu máš

256 Vlys

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 9

Články

257 Václav Flajšhans: Něco o mluvě Husově, III.

Drobnosti

262 Trnož, trpaslík

264 Rostenec

265 Kapesník, květináč

Posudky a zprávy

268 E. (= Václav Ertl): Abecední ukazatel správných tvarů a vazeb českých

279 K. J., Red. (= Redakce): Z našich časopisů

Hovorna

280 Čtyrramenný

280 Dohromady

280 Firmy

281 Hostivice

282 Jirsík

282 Kletečka

282 Kožišník

282 Kufr

283 Kuťalák

283 Nechtělně, pampeliška

283 Obyvatel

284 Pedagog

284 Pěš

285 Pořád, přípis

285 Potáceti se

286 Předsevzíti, výpis – výtah

286 Půhon

286 Rodiče

287 Sebevrahyně

287 Slušeti

287 Steh

287 Šamrle

287 Šmolka

288 Vytasiti se

288 Zapomenouti

288 Žula

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 10

Články

289 Josef Zubatý: Před časem, po čase

Drobnosti

294 Žebř m. řebřík, žebřík

Hovorna

295 Jak se měnívají jména

297 Václav Flajšhans: K výkladům o postavení slov příklonných

Posudky a zprávy

298 Bohuslav Havránek: Grammaire de la langue tchèque

Hovorna

306 Ať si říká kdo chce co chce

306 Čapnouti

306 Div divoucí

306 Foch

307 Hejble

308 Hrany, hrana, hranice

308 Kapitolní, kapitulní

309 Kbel

309 Květináč

309 Marast

310 Maslouch

310 Motýl

310 Oupor

311 Petlice

311 Povidla

311 Pro vlast

312 Rozjímati

312 Samostatný na cizině

312 Supinum

313 Syrový, surový

313 Širší než delší

313 Tkaloun

313 Tlešťka

314 Třebohostice

314 Výměrkovati

314 Zákonný

314 Zvoditi