Časopis Naše řeč
en cz

Zastavitelný

[Hovorna]

(pdf)

-

(O. O.) by patřilo vlastně k slovesu zastaviti (jako představitelný k představiti). Ale je-li už třeba příd. jména toho způsobu k slovesu zastavěti, nemůže ovšem zníti jinak než zase zastavitelný (-á plocha). Přídavných jmen toho způsobu (nebo podstatných jmen na -tel, z nichž jsou utvořena) od sloves vzoru sázeti není ovšem mnoho; vzorem (a omluvou) by mohla býti slova pokušitel od pokoušeti, dohlížitel od dohlížeti, vyrabitel (lépe výrobce) od vyráběti.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 3, s. 96

Předchozí Vlastniti

Následující Poznámka redakční