Časopis Naše řeč
en cz

Tlešťka

[Hovorna]

(pdf)

-

K výkladu o tomto slově 7, 169 oznamuje nám pan učitel Dítě z Veltrub, že ve Lžovicích říkají o hubené ženě, že je jako dleška, v Rohozné u Poličky jako dlaščka. — V Rohozné říkají klouzku rovněž máselník, častěji podmáselník a nejčastěji podmásník; máselník se říká v Oldříši u Poličky (a také v Rohozné) muži, který chodí po vsích po másle. — Místo »na chmeť« (7, 189) se říká v Rohozné do kmenta (krávy to sežraly do kmenta). — Slovo rankaš, o němž jsme vykládali 5, 142, žije také na Kolínsku; v Rohozné říkají v témže významu varmuža (5, 76 n.). — Hadlina (u Lžovic) je dlouhá ryb[314]ničná tráva ke stlaní; je to snad jiný tvar jména hadina, změněného jako brusina — bruslina. — O ženském tvaru osobního jména Dítě je výklad v Pravidlech čes. pravopisu (1921) str. XVIII a v Mluvnici Gebaurově-Ertlově I, 71.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 10, s. 313-314

Předchozí Tkaloun

Následující Třebohostice