Časopis Naše řeč
en cz

Kunt

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. J.) je slovo původu německého; něm. Kunde je zpodstatnělá forma příd. jména kund (což je starší participiální tvar slovesa kunnan, věděti, znáti) a znamená člověka domácího, známého, zvl. známého v obchodě, zákazníka (odtud i v pražské češtině »dobrý kunt, špatný kunt«); zpola žertovně a zpola hanlivě znamená něm. Kunde také tolik co Kerl, Kumpan. Tento význam je pak základem českého výrazu »to je kunt« (= chlapík mazaný, vyskákaný, filuta a p.).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 5, s. 155

Předchozí Kulomet

Následující Maďarčina