Časopis Naše řeč
en cz

Poznámka redakční

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Oddíl »Z našich časopisů« s odpovědí na článek prof. Strejčka ve Věstníku Jednoty Svatopluka Čecha musili jsme z nedostatku místa odložiti do příštího sešitu.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 7, s. 224

Předchozí Švec

Následující Josef Zubatý: Co je zoun?