Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 1-2

Články

Red. (= Redakce), František Trávníček: Akademik Marr a jeho směr v jazykozpytě

Bohuslav Havránek: Dnešní čeština

10 František Daneš: Zakázaný přechod

13 Jaroslav Voráč, Věra Mazlová: O dnešním stavu nářečí na bývalém menšinovém ostrůvku stříbrském

19 Václav Machek, František Trávníček: Drobné výklady o jménech rostlin: potměchuť

Posudky a zprávy

21 Rudolf Havel: K překladům z Puškina

24 Jaroslav Zima: Jazykový koutek Československého rozhlasu

28 František Váhala: Sborník statí ze sovětské jazykovědy

Drobnosti

32 jka (= Alois Jedlička): O sportovní češtině

34 Dš (= František Daneš): Virus

35 md (= Miloš Dokulil): Budapešť — Ujpest, Kispest

37 kHs (= Karel Hausenblas): Slovníček sportovní ruštiny

37 vh (= František Váhala): Strojírenství

38 rh (= Rudolf Havel): „Na příkopě“ či „Na příkopech“?

40 jka (= Alois Jedlička): Sklářské názvosloví

Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 3-4

Články

41 Red. (= Redakce), Alois Jedlička: O jazykové výchově, zvláště na gymnasiích

49 František Trávníček: K vazbám „byl jsem se koupat“

57 Eduard Prandstetter: Z hornického a hutnického názvosloví

61 Jaroslav Voráč: K jazykovému zeměpisu Čech

Posudky a zprávy

66 Karel Hausenblas: K jednomu špatnému překladu z ruštiny

70 Karel Sochor: Hrst poznámek k novým odborným slovníkům

Drobnosti

76 kHs (= Karel Hausenblas): Jaký český výraz pro „trudoděň“?

78 František Svěrák: Zeslabující adjektiva na -avý a -kavý

79 R. H. (= Rudolf Havel): Překlady

In Memoriam

80 Vč: Dne 23. dubna 1950 zemřela ve věku 36 let PhDr VĚRA ZAPLETALOVÁ-MAZLOVÁ, přispěvatelka našeho časopisu.

Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 5-6

Články

81 Petr Sgall: Nástup k marxistické jazykovědě

85 František Kopečný: Povaha českého praeterita

89 Václav Machek: Drobné výklady o jménech rostlin: brslen

92 Jaroslav Voráč: K jazykovému zeměpisu Čech

Posudky a zprávy

97 Kvido Hodura: Základní dílo o místních jménech v Čechách

100 Rudolf Havel: Národní knihovna

102 Miloš Dokulil: Změny ve slovníku spisovné bulharštiny v období budování socialismu

107 Adolf Kellner: Odraz života slezského lidu v jazyce

109 Rudolf Havel: Amadé a Casanova

Drobnosti

112 Jazyk zákonů

114 Antonín Frinta: O výraze „českoslovanský“

116 Dš (= František Daneš): Dubbovati

117 Leopold Joura, Red. (= Redakce): Nové bulharské zeměpisné názvy

119 Sr (= Karel Sochor): Výroba rostlinná a živočišná

120 lj (= Ladislav Janský): Trest odnětí svobody

Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 7-8

Články

121 Alois Jedlička: Zjišťování mluvnické normy soudobé spisovné češtiny

132 Václav Křístek: K mluvě ostravských horníků

141 Josef Filipec, František Ryšánek: Účet — faktura, spočet

Posudky a zprávy

145 František Daneš, Karla Kozlová: Nová mluvnice a nové učebnice češtiny pro střední školy

153 František Daneš: Na okraj dětské literatury

157 Karel Hausenblas: Trávníčkova Mluvnice spisovné češtiny v ruském překladu

Drobnosti

159 kHs (= Karel Hausenblas): Pověřenkyně a stachanovka

159 —šta (= Jan Kubišta): Jeslový lékař

In Memoriam

160 Zemřel Václav Flajšhans

Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 9-10

Články

161 František Svěrák: Výrazivo a jiná jména na -ivo

164 Jaroslav Voráč, Bohuslav Havránek: K jazykovému zeměpisu Čech

Posudky a zprávy

170 Alois Jedlička: Marxistický výklad názorů Františka Palackého na spisovný jazyk

174 Ladislav Janský: České renesanční novely

Drobnosti

176 M. Št. (= Markéta Štěrbová): Dvorana

177 Rš (= František Ryšánek): Čermná

178 kHs (= Karel Hausenblas): Vrh a hod

178 František Svěrák: Psina a hodonice

179 Rš (= František Ryšánek): Haňbolický?