Časopis Naše řeč
en cz

Remeš

[Hovorna]

(pdf)

-

(Dr. M. R.) Výklad tohoto příjmení ze křticího jména Jeremiáš máme za pravděpodobný. Koncovka - (2. p. -še, později -eše) v domáckých tvarech křticích jmen je velmi častá (Bureš-Burian, Klimeš-Kliment, Jareš-Jaroslav atd.) a zkracování jmen na začátku se také vyskýtá (Háta-Agata, Nieta, Nětiše-Agnes, Erazim-Razim, Ambrož-Brož, Kodym-Nikodem, Toník, Nácek ap.); Remeš v. Jeremiáš by byl podobný tvar jako Kubeš v. Jakub. A zvláště máme za důležitý doklad p. řed. Králíka v Olomouci z pozemkové knihy v Kelči, kde se táž osoba jmenuje jednou Jeremiáš ze Sázan, po druhé Remeš ze Sázan. Souvislost tvaru Remeš s příjm. Rameš (také v Tomkových Základech z r. 1434) nemáme za nemožnou, ale musila by býti nějak potvrzena; co jiného by vězelo v příjm. Rameš, bohužel nevíme. Jako jméno os. (nelze rozeznati vždy, zda jm. křticí či příjmení) čteme Remeš na př. také v Arch. č. 17, 397b, 409b (po r. 1494 na Pardubsku), Remiáš (patrně = Jeremiáš) t. 17, 391a, 400b, 402b, 431a (po r. 1494), 518a (1518, Moravany), 12, 528 (1502), 19, 405 (1526, Klatovy). Také příjm. Remsa (jako Tomsa, Jansa ap.) Arch. č. 28, 485a (1535) je asi z křticího jména Jeremiáš.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 6, s. 190

Předchozí Na místě

Následující Směrnov