Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 1

Články

Josef Janko: Osobní jméno Čupr — bez konce…

Jan Kubišta: Pohnati do Pasova

Jiří Haller: Československý rozhlas a český jazyk

11 Jaroslav Franke: Poznámky k některým místním názvům na kladském pomezí

Posudky a zprávy

15 Josef V. Bečka: Člověk mění kůži

19 Václav Polák, H.: Z našich časopisů

Drobnosti

22 J. K.: Jak se skloňuje Dobrudža

22 Krejčovské názvosloví

23 Pivo

23 Řeřavý

24 Skloňování výrazu káva Perola

24 Slečna

24 Špíže

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 2-3

Články

25 Vladimír Šmilauer: Vojenské názvosloví ručních střelných zbraní a kulometů

44 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

49 V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Česko-německá příjmení

Posudky a zprávy

52 Josef V. Bečka: Člověk mění kůži

57 Studie z oblasti onomatopoje

63 Z kanceláře Slovníku jazyka českého

64 Karel Erban, r.: Z našich časopisů

Drobnosti

72 Atrakce

72 Dáma, gen. pl. dám

72 Krapet

73 Lidové výrazy

75 Racčí hnízdiště

76 Rozhlasová výslovnost

76 Sportovní mluva

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 4-5

Články

77 Vladimír Šmilauer: Vojenské názvosloví ručních střelných zbraní a kulometů, II.

100 Josef Janko: Ćuprija, cumploch a zase Čupr

101 Josef Beneš: Hříčky se slovy, zvláště cizími

105 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

106 František Cuřín: O přechylovací příponě -ova, -ová

Posudky a zprávy

111 Karel Erban: Bezručův verš

116 Václav Polák, —i—, r.: Z našich časopisů

118 Cyklus přednášek o jazykové kultuře slovanských národů

119 Praktická učebnice jazyka ruského

119 Jazyková poradna

Drobnosti

120 Brunditi

120 O. Kolman: Ćuprija

120 Krapet

121 Krejčovské názvosloví

123 Řídící učitel

124 Ružomberok

124 Šetři kasu, kupuj v Asu

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 6

Články

125 Jiří Straka: K tvoření slovanských zvláště českých slov onomatopoických

138 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Posudky a zprávy

142 Augustin Jar. Doležal: U nás doma

148 Bernard Dolák: Správná výživa zdravých i nemocných

150 Z našich časopisů

Drobnosti

153 Cumploch

154 Arnošt Kraus: České názvosloví společenských her

154 Hříčky se slovy

154 ING. či ing.?

155 Kasa, kasař

155 Rozhlasová čeština

156 Přivoditi

156 Se všech stran

156 Zuboléčba, zubolékařský

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 7

Články

157 Jiří Straka: K tvoření slovanských, zvláště českých slov onomatopoických

167 Josef Bečka: Adjektiva polodějová

173 Karel Erban: Parataxe v řeči lidové

Posudky a zprávy

177 Jiří Haller: Karel Jaromír Erben

182 Z našich časopisů

Drobnosti

184 Chtěj nechtěj

184 Dvěstěprocentní

185 »Literatura« pro děti

185 Inž. doc. B. Šetlík: Nevítané novoty v jazyce

186 Jan Kubišta: Skloňování jmen Suchářípa, Soča, poledne

186 U vás

187 Zato a za to

187 5 — 3 = 2

188 Využíti čeho, využitkovati co

188 Žádati čeho

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 8

Články

189 Josef Bečka: Adjektiva polodějová

196 Stanislav Petřík: O plzeňském „zpívání“

201 Václav Machek: Ještě jednou dareba s darebou

204 Václav Polák: Lexikální a etymologické drobnosti I. (káva – kafe)

207 Bohumil Vydra: Jaký je původ a skloňování jména polského generálního inspektora Edwarda Rydze-Śmigłého

Posudky a zprávy

208 Jiří Haller: Anthropologie středoafrických pygmejů v belgickém Kongu

213 Václav Polák: Dobrovského Dějiny české řeči a literatury

214 Jiří Haller: Literární rukověť k čítance pro šestou třídu českých středních škol

217 kvh. (= Kvido Hodura), vp.: Z našich časopisů

Drobnosti

219 Až na

219 Člověk tmavých vlasů

220 Skloňování jména mouka

220 Skloňování zájmena svůj

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 9

Články

221 Stanislav Petřík: O plzeňském „zpívání“

223 Dr. Josef Šmahel: K staré hře v karty zvané flus

227 Václav Polák: Lexikální a etymologické drobnosti II. (čaj – thé)

231 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Posudky a zprávy

235 Josef Brambora: Cestou domů

236 Jiří Haller, K. E. (= Karel Erban): Z našich časopisů

Drobnosti

244 Číslovky

244 Dotaz ke čtenářům

245 Genitiv vlastnosti

246 Josef Beneš: Káva

247 Lidové výrazy

249 Rozhlasová výslovnost

251 Dr. Josef Šmahel: Slohová perla

252 Václav Týml: Z jazykových zvláštností Sušicka a Plzeňska

252 Zívati a -zývati

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 10

Články

253 Václav Polák: Lexikální a etymologické drobnosti III. (čokoláda)

256 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Posudky a zprávy

259 Jiří Haller: Pokosené pole

263 Z našich časopisů

Drobnosti

264 V. Š.: Lurč