Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 1

Články

Do čtvrtého desítiletí

Karel Svoboda: Tropy a figury

Posudky a zprávy

12 Jiří Haller: Z mého života

16 Redakce: Dvě jubilea

17 Z našich časopisů

Drobnosti

18 Václav Machek: Dodatky k dřívějším výkladům

19 jpb. (= Jaroslav P. Blažek), Redakce: Neznalost českého jazyka v státních úřadech

20 J. J. (= Josef Janko): Štípnout

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 2-4

Články

21 Karel Svoboda: Tropy a figury

29 Josef V. Bečka: Opakování předložky v rozvitých a rozšířených členech větných

44 Věra Mazlová: Jazyk Karoliny Světlé

Posudky a zprávy

62 Jiří Haller: Svatopluku Čechovi

68 Jaroslav Přikryl: Čeština lékařů

74 Z našich časopisů

Drobnosti

74 Václav Machek: Chaloupek

76 Chuť po sklepě

77 Augustin Jar. Doležal: Infinitiv důrazový

78 B. T.: Instrumentál doplňkový

78 Josef Janko: Pustrpalk

78 Karel Koupil, Redakce: Supinum

79 Žádáme za nápravu

80 Zjišťovati

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 5-6

Články

81 Josef V. Bečka: Opakování předložky v rozvitých a rozšířených členech větných

87 Václav Machek: Výklady slov

98 R. (= Redakce), Pavel Váša: Slovník M. Z. Poláka

106 A. L. Kaiser, Redakce: O zeměpisných názvech v novém atlase a jinde

Posudky a zprávy

111 jh. (= Jiří Haller): Dvě pěkné knížky

114 Václav Rous: Studie o americké češtině

Drobnosti

118 Josef Vajs: Dodatek k slovu „rochně“

118 František Pátek: Křestní jména a příjmení

119 Přesto a přestože

119 Skloňování jmen jako van Dyck, von Papen

120 František Pátek: Slova pohřbená za živa?

120 Zladit a sladit

120 fp.: „Čisté pole“?

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 7-8

Články

121 Klementa Rektorisová: Básník a jeho mateřština

126 Věra Mazlová: Příspěvek ke zvukovému rozboru Bezručovy poesie

137 Pavel Váša: Jan Gebauer

142 Jaroslav Horný-Nauman: Cedry po celém světě

143 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

145 jh. (= Jiří Haller): „Ani opona ani most“

147 František Horečka: Nové dodatky k Nářečí na Frenštátsku

Posudky a zprávy

152 Augustin Jar. Doležal: Diktáty pro školy I. a II. stupně

Drobnosti

158 jh. (= Jiří Haller): Dobrý den a na shledanou

159 Emanuel Pavelka: Drobné poznámky

159 Josef Janko: Vak a Švanda

160 Vynalezectví

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 9-10

Články

161 Otto F. Babler (Svatý Kopeček): Míti všech pět p

163 Emanuel Pavelka (Dvůr Králové): Zdrobněliny lichotné a mazlivé

165 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

166 Vladimír Šmilauer: Voničky za okny v Kateřinicích

167 Vladimír Šmilauer: Dívčí křestní jména v Libni

168 František Horečka: Nové dodatky k Nářečí na Frenštátsku

Posudky a zprávy

170 jh. (= Jiří Haller): Vlaštovky se vracejí

172 Antonín Špale (Bechyně): Biblická dějeprava Starého i Nového Zákona pro školy obecné

175 Josef Petrtyl: Poznámka o jazyce detektivních románů

178 Z našich časopisů

179 K Doležalovu posudku o Diktátech pro školy I. a II. stupně

Drobnosti

180 Václav Machek, V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Dělati dryje, trile

180 Pavel Váša: Slídný