Časopis Naše řeč
en cz

Vytasiti se

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. K.) s něčím je správná vazba (v. se něčím nic není). V staré době vytasiti se znamenalo »vystoupiti« (zvl. prudkým pohybem), jako přitasiti se je »rychle přistoupiti, přiběhnouti, přihrnouti se«; lze vystoupiti jen s něčím, ne něčím. Nezvratné sloveso znamenalo rychlý pohyb nějakým předmětem; zvl. vytasiti meč.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 9, s. 288

Předchozí Šmolka

Následující Zapomenouti