Časopis Naše řeč
en cz

Dohoditi

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. S.) Není příčiny míti toto slovo za nesprávné ve rčeních jako »dohoditi někoho za služebníka, do služby, d. někomu služku, nějaký obchod, dům, statek« ap., a dokonce snad se domnívati, že je »správnější« slovo zprostředkovati. Rozdíl je ten, že zprostředkovati je otrocká napodobenina něm. slova vermitteln, kdežto dohoditi staré, poctivé slovo české, které jíž proto nám nezní dosti ušlechtile. O českosti slov dohazovati, dohazovač snad ještě nikdo nepochyboval, ač mezi nimi a dohoditi není podstatného rozdílu. Se stejným významem známe doklady slov dohoditi, doházeti (= dohazovati) z let 1475—1478 (kupce, psa, koně Arch. č. 21, 396; 404; 10, 5); v Slovn. stč. jsou doklady ještě starší, kde dohoditi má ještě starší, obecnější význam »opatřiti, zjednati« (na př. zboží = bohatství, cti a p.); významové východiště jest »dohoditi v něčí prospěch k nějakému cíli«, a proto staré doklady mívají ještě i vazbu s gen. cíle (někomu něčeho dohoditi), která však již dávno ustupuje vazbě se 4. p. V staré době se m. dohoditi se stejným významem říkalo i dovrci.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 8, s. 254

Předchozí Cárati

Následující Kasárna