Časopis Naše řeč
en cz

Strachy na Lachy

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. J.) je pořekadlo polské, původně asi maloruské (Strachy na Lachy, ale Rusín se nebojí), a znamená »to jsou strašáky na Poláky, a ne na nás, tím straš někoho jiného, ne mne«. Čelakovský poznamenává o tomto pořekadle, že vzniklo za časů hejtmana Chmelnického, když kozáci všude Poláky tiskli a málem na mizinu přivedli. Adalberg (Księga przysłów 256) však praví, že příčina i doba vzniku tohoto přísloví nejsou známy. Tvrzení starších sběratelů polských přísloví (Wójcického), že vzniklo za časů Jana Kazimíra, je prý naprosto mylné, protože je zapsáno již ve sbírce Rysińského z r. 1618. U nás se rozšířilo až ze sbírky Čelakovského.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 4, s. 128

Předchozí Stativo

Následující Učiliště