Časopis Naše řeč
en cz

Zákonný

[Hovorna]

(pdf)

-

Pan prof. dr. Jar. Sedláček z Brna nás upozorňuje, že se v řeči právnické činí rozdíl mezi »článkem zákona« a »zákonným článkem«. Jde-li o naše zákony, které se dělí na paragrafy a dalším dělením na články, je na místě výraz »článek zákona«. Jinak je tomu při zákonech bývalého království uherského. Tam všechny zákony, pocházející z jednoho kalendářního roku, jsou celek, který se dělí na články, t. j. na jednotlivé zákony tohoto celku (dělící se ovšem podle potřeby zase na paragrafy a články jako u nás). Podle uherské právní praxe je tedy každý zákon jedním článkem, a proto se při citování zákonů uherských užívá výrazu »zákonný článek č. … z roku…« a míní se tím určitý zákon.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 10, s. 314

Předchozí Výměrkovati

Následující Zvoditi