Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 56 (1973), číslo 1

Články

Alois Jedlička: K osmdesátinám akademika Bohuslava Havránka

11 Miloslava Knappová: K tvoření příslovcí z přídavných jmen

19 Libuše Kroupová: Sporné případy nevlastních předložek

27 Josef Štěpán: O výrazech typu sotvakdo (sotva kdo)

Posudky a zprávy

33 Dušan Šlosar: Nový výběr z jazykových koutků

35 Antonín Rubín: K ukončení výzkumu tradičních nářečí pro Český jazykový atlas

39 Jana Jančáková: Monografie o brněnské mluvě

43 Alena Fiedlerová: K třetímu sešitu Staročeského slovníku

47 Miroslav Roudný: Nové odborné názvy v cihlářství

48 Josef Štěpán: Jazyková poradna ve Varšavě

Drobnosti

51 Břetislav Koudela: Píšeme Český ústřední výbor SSM, nebo český ústřední výbor SSM?

52 Jaroslav Kuchař: Konzultátor a postgraduant?

54 Vladimír Mejstřík: Domácnostní zápalky

55 Anna Jirsová: Ustoupit ze závazků?

55 Miroslav Roudný: Sklopný vzhůru, sklopný dolů

Naše řeč, ročník 56 (1973), číslo 2

Články

57 Jaroslav Bartošek: K poruchám artikulace

63 Valerij M. Mokijenko: Pije jako holendr — nebo jako Holendr?

71 Miroslav Komárek: K původu slova chasa

Posudky a zprávy

79 Eva Milavcová: Zajímavě o češtině

81 Redakce: PhDr. Eva Milavcová

81 Alexandr Stich: První souhrnný nástin české funkční stylistiky

86 Jaroslav Porák: Některé otázky češtiny jako cizího jazyka

91 František Hladiš: Nová mluvnice češtiny pro Poláky

94 Ludmila Uhlířová: Voprosy jazykoznanija o aktuálním členění

98 Jiří Kraus: O frekvenci slov v polském tisku

101 Redakce: Dvě slovníkářská výročí

104 Vladimír Šmilauer: Šedesátiny Františka Cuřína

106 Prof. dr. František Jílek-Oberpfalcer

Drobnosti

107 František Daneš: O jednom typu elipsy

108 Lumír Klimeš: Poradna, která špatně radí

109 Josef Štěpán: Buď fit!

111 Miloslav Sedláček, Alena Polívková: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, ročník 56 (1973), číslo 3

Články

113 Karel Horálek: Spisovný jazyk a jeho funkce

124 Jaroslav Hubáček: Přenášení slovního významu jako pojmenovávací postup ve slanzích

134 Bohuslav Pohnert: Ke zkratkám a značkám v technické literatuře (Příspěvek k diskusi)

Posudky a zprávy

138 Josef Kolařík: Chloupkovy Aspekty dialektu

142 Milena Rulfová: Příručka české textologie

144 Miloš Dokulil: Mluvnice češtiny pro Seveřany

153 Slavomír Utěšený: Závažný příspěvek k teorii frazeologie

155 Blažena Rulíková: Sborník o otázkách jazyka současné literatury

159 Marie Těšitelová: J. V. Bečka sedmdesátníkem

162 Ivan Lutterer: Šedesátka Jaromíra Spala

Drobnosti

164 Karel Sochor: Směrovací číslo

164 Anna Jirsová: Podplecí a zákrčí

165 Miroslav Roudný: Na štorc?

165 Zdeňka Sochová: Slovesná předpona za- na postupu

166 Miroslav Roudný: Odolena Voda

167 Ladislav Janský: Specializovat do závodu?

168 JK (= Jaroslav Kuchař): Radíme a kritizujeme

Naše řeč, ročník 56 (1973), číslo 4

Články

169 Václav Křístek: Jungmannovy názory na jazyk a jeho poslání v životě společnosti (Z pokrokových tradic naší jazykovědy)

172 Jiřina Novotná-Hůrková: Dětská recitace a česká výslovnostní norma

177 Emanuel Michálek: Jazyk českých duchovních písní Jana Silvána

182 Pavel Trost: K slovníku brněnské mluvy

Posudky a zprávy

185 František Cuřín: Nový souhrnný pohled na česká nářečí

188 František Cuřín: Monografie o nářeční skladbě

190 Blažena Rulíková: Práce sovětských bohemistů z posledních let

194 Marie Krčmová: Leningradský slavista o Josefu Jungmannovi

197 Josef Vintr: Česká příjmení ve Vídni

200 Věra Michálková: O slovinské jazykové kultuře

205 Přemysl Hauser: Jazykové koutky ve Slovinsku

207 Alena Fiedlerová: Z čtvrtého sešitu Staročeského slovníku

211 Vladimír Šmilauer: Jan Svoboda (1899—1973)

Drobnosti

215 AS (= Alexandr Stich): Jak se v češtině skloňují jména Akropolis, Tripolis a Minneapolis?

218 ZH (= Zdeněk Hlavsa): Šlo o konfrontaci?

219 Jan Králík: Obsah, nebo objem?

220 Zdeňka Sochová: Dopravní sedlo

221 Libuše Olivová: Obraciště

222 JK (= Jaroslav Kuchař): Rybano, nebo ribano?

223 JK (= Jaroslav Kuchař): Lze televizní pořady odvyrábět?

224 AS (= Alexandr Stich): Jak skloňovat místní jméno Tockoje?

Naše řeč, ročník 56 (1973), číslo 5

Články

225 Bohuslav Havránek: Marxistické řešení problémů spisovného jazyka

229 Václav Křístek: Současné novinové titulky

238 Jaroslav Kuchař, Alexandr Stich, Milena Rulfová: Soudobá populární hudba a její jazyk

Posudky a zprávy

250 Pracovníci oddělení jazykové kultury ÚJČ ČSAV: Nauka o českém jazyku

259 Pracovníci oddělení jazykové kultury ÚJČ ČSAV: O slohu pro novináře

264 Josef Štěpán: Jungmannovo výročí a studentská vědecká činnost

268 Karel Hausenblas: K šedesátinám Karla Svobody

274 Pavel Jančák: Sedmdesátiny české dialektoložky

275 Emanuel Michálek: Sté výročí Listů filologických

Drobnosti

276 Igor Němec: Petrolej, nafta, ropa

278 JK (= Jaroslav Kuchař): Informační banky

278 JK (= Jaroslav Kuchař): Přidej špetku juna

280 Anna Jirsová, Alena Polívková: Radíme a kritizujeme