Časopis Naše řeč
en cz

Nová -enka

[Hovorna]

(pdf)

-

»Lidové noviny« ze dne 3. září 1923 píší: Nová -enka vyskytla se v Praze. »Bytová kancelář P. V. V. žádá veškeré pp. pronajimatele, by po dobu veletrhu vyšli všem veletržním hostům v každém směru vstříc, aby obzvláště cizina učinila si o nás nejlepší dojem. Správcům domů budiž oznámeno, aby i v noční době vpustili návštěvníky do domu, pakliže se vykáží naší ubytěnkou. Správa P. V. V. očekává, že naši hosté nebudou míti nejmenší příčiny vésti nějaké stížnosti.« Obáváme se však, že cizina neučiní si o nás nejlepší dojem, nýbrž řekne si, umí-li ovšem líp česky nežli P. V. V., že v Praze strašně řádí tuberkulosa.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 8, s. 255

Předchozí Na

Následující Pěčín