Časopis Naše řeč
en cz

Širší než delší

[Hovorna]

(pdf)

-

(7, 107 n.) Způsobem, jaký my doporučujeme, vyjadřuje se na př. Hájek 140a (Stč. knih. 3, 414): Čechové více smělí než múdří přihotovivše se a na koně vsedavše počali za těmi jízdnými jeti. Hájek psal jazykem prostým, opravdu českým; spisovatel učenější by zde byl asi napsal latinským způsobem »smělejší než moudřejší«. O této věci psal také Zikmund ve Skladbě 328, pozn. (z něho jsou některé doklady Kottovy); nalézáme u něho také doklad se zkratkou Pont. (z překladu některého spisu it. humanisty Pontana?), kde čteme raději, jež my bychom asi nahradili slovem »spíše« (když v zvyklost a v umění bojovné doufajíce více, než samou mužností bojují, bojovní raději než stateční mohou se spravedlivě zdáti).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 10, s. 313

Předchozí Syrový, surový

Následující Tkaloun