Časopis Naše řeč
en cz

Nechtělně, pampeliška

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. K.) Tohoto příslovce, které jste slyšel od rodiny přistěhovalé od Hrochova Týnce, v našich slovnících nenalézáme. Podle tvaru i významu (= nerad) je to lidovým způsobem rozšířený přechodníkový tvar nechtě, jako obdobné tvary známé odjinud, »nechtěčky« n. »nechťúcky«, vzniklé z přechodníku nechtíc. Protože se přechodník z lidové mluvy vytrácí a ve zbylých ustrnulých přechodnících se cítí platnost příslovečná, přizpůsobují se takovéto zbytky přechodníků i tvarem rozličným příslovcím. O přiklonění k tomu neb onomu typu příslovcí rozhodují pak rozmanité asociace; »nechtělně« vzniklo asi podle některého souznačného příslovce se zakončením -lně, snad nevolně, ač mohl ovšem na jeho tvar působiti vliv i příslovcí významu jakéhokoliv. — Jméno pampeliška má v různých krajinách tvary rozmanité: »pampuliška, pompliška, pamprléška, pamprliška, pamprlice« a p.; tvar »pamperlička« (kolem Dobřichovic) je buď eufemistický tvar místo »pamprlička« anebo lidové spojení etymologické se slovem »perlička«. Jméno »pampeliška« souvisí asi se stč. názvem této rostliny »pléška (plíška)«, jehož se jí dostalo patrně podle jejího lůžka, ne nepodobného pleši (v. Sborník filologický VI, 90).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 9, s. 283

Předchozí Kuťalák

Následující Obyvatel