Časopis Naše řeč
en cz

Jirsík

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. J.) Toto příjmení není totožné s tvarem Jiřík, psaným německým (nebo spíše staročeským) pravopisem. Známe je z lat. listiny z r. 1391 (s lat. koncovkou: Jursiko braziator = sladovník, Arch. č. 26, 424a). Velmi častý tvar je Jirsa (psáno Gyrsa a p.); známe doklady z rozličných krajů českých z let 1414—1551. Jirsa, Jirsík (v starší době a na př. na Moravě Jursa, Jursík) jsou pův. domácké tvary křticího jm. Jiří (jako Tomsa, Jansa, Remsa 7, 190), z nichž se ustalovala příjmení posud žijící. Že rs v nich není ř, vidíme z tvaru Jirsa (nikde snad není tvaru Jířa) a z toho, že se v nich psalo rs, ne rz, i v dobách, kdy se u nás ř již nikdy nepsávalo spřežkou rs.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 9, s. 282

Předchozí Hostivice

Následující Kletečka