Časopis Naše řeč
en cz

Cárati

[Hovorna]

(pdf)

-

(K. P.) znamená »vléci, tahati« (na př. plášť za sebou cárati), »cárati se« je výraz užívaný o chůzi plouhavé, pomalé. Že se slovesa cárati užívá na Plzeňsku (podle Vaší zprávy i na Domažlicku) o máchání prádla (t. j. tahání sem tam ve vodě), zaznamenal už Jungmann, Etymologický původ slovesa cárati bylo by asi marné hledati; je to patrně sloveso původu onomatopoetického, zvukodobného, jako podobná slovesa jiná na př. cachati, capati a p. U sloves toho původu bývá samohláskový živel obyčejně vrátký. Tak je tomu i u tohoto slovesa, kterého se užívá snad ještě častěji v tvaru »courati« (něco za sebou, courati se a p.).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 8, s. 254

Předchozí Buchlov

Následující Dohoditi