Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 1

Články

Marie Čechová: Charakteristika administrativního stylu

11 Miloslav Sedláček: Čárka před spojkou a

20 Ludmila Stěpanovová: K etymologii frazeologismů s vlastními jmény

Posudky a zprávy

29 Josef Filipec: Nad novým jednosvazkovým slovníkem současné slovenštiny

37 Eva Havlová: Nové kompendium o slovanském fonologickém vývoji

39 Josef Skácel: Příspěvek k vytvoření teorie řečové činnosti

41 Hana Prouzová: O češtině jako jazyce cizím

43 Jiří Nekvapil, Jiří Zeman: Kniha o vědomé jazykotvorné činnosti

44 Jan Chloupek: Jubileum Josefa Vachka — bohemisty

Drobnosti

48 Anna Pecušová: Lakros

48 Miloslav Sedláček: Aktuální a aktuelní

50 Jiří Kraus: Pěstování bonsají

51 Ivana Svobodová: Kantele

52 Libuše Kroupová: Proč kufrování?

53 Eva Macháčková: Pečicí jednotka ETA

54 Ivana Svobodová: Izvestija — Izvestije

55 Růžena Buchtelová: Nika

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 2

Články

57 Lumír Klimeš: Časová a lexikální nasycenost slangu

63 Eva Schneiderová: Slangové výrazy v jezdectví a v dostihovém sportu

Posudky a zprávy

73 Mirek Čejka, Dušan Šlosar: První svazek akademické Mluvnice češtiny

81 Helena Confortiová: Český retrográdní slovník

84 Věra Petráčková: Nový příspěvek k dějinám slovníkářství

87 Renata Povolná: Slovenský příspěvek k nářeční syntaxi

90 Jitka Radoňová: Jazyk a literatura XIV

91 Ivana Svobodová: Konference mladých jazykovědců v Praze

94 Renata Povolná: Konference mladých jazykovědců v Brně

96 Otakar Mališ: Konference o slangu a argotu

98 Adolf Erhart: Radoslav Večerka šedesátníkem

99 Dagmar Kremzerová: Životní jubileum Jaroslava Hubáčka

101 Jarmila Bachmannová: František Cuřín (1913—1986)

Drobnosti

103 Nora Obrtelová: Desikace, nebo sikace?

105 Olga Martincová: Úkolky a úkolenky

106 Růžena Buchtelová: Čatní

107 Jaromír Povejšil: K osobním jménům Patejdl, Ploch a Ploc / Plotz

107 Jitka Dršatová: Orlické hory jsou vysněžené

108 Anna Pecušová: Strečink

109 Eva Macháčková: Vedení přijalo opatření

109 Eva Macháčková: Sjetiny

110 Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativum korálovna

110 Pavel Chalupa: Vitraj a vitráž

112 Eva Macháčková: Chtěl bych ti blahopřát (nebo poblahopřát) k narozeninám?

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 3

Články

113 Eva Macháčková: Přívlastkové věty s místními a časovými vztažnými příslovci

119 Igor Němec: Ještě k funkcím lexikálního nevyjádření objektu děje ve větě

131 František Štícha: Slovo a jeho význam v české próze 19. století z hlediska současného čtenáře

Posudky a zprávy

140 Alois Jedlička: Druhý svazek akademické Mluvnice češtiny

151 Eva Macháčková: Nová skladba spisovné češtiny

156 Jiří Nekvapil: Na okraj druhého vydání Větných vzorců v češtině

159 Eva Macháčková: Jazykové koutky v časopise Vesmír

163 Radoslav Večerka: Životní jubileum Miroslava Grepla

165 Zdeněk Hlavsa: František Daneš sedmdesátiletý (* 23. 7. 1919)

Drobnosti

170 František Daneš: K výslovnosti tzv. iniciálových zkratek

172 Libuše Hanzalová: Provoz provozu domů

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 4

Články

173 Miloslav Sedláček: Sto let od vydání Mluvnických rozprav Františka Bačkovského

179 Jana Matúšová: Vývoj a standardizace pomístních jmen a urbanonym v českém pohraničí

Posudky a zprávy

188 Milada Hirschová: Třetí svazek akademické Mluvnice češtiny

208 Jan Petr: Kniha o polonismech ve spisovné češtině

211 Jiří Kraus: Souborná bibliografie slovenské jazykovědy

212 Dušan Šlosar: Mirek Čejka již šedesátiletý

Drobnosti

214 Alena Polívková: O výslovnosti názvu státu Belize

215 Olga Martincová, Věra Vlková: Deoxidace, nebo dezoxidace?

216 Libuše Hanzalová: Záalpí, Zaalpí

218 Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativum flusovna

219 Jana Matúšová: Slup, slupice v pomístních jménech a ve slovnících

220 Libuše Hanzalová: Zásluhovost

221 Růžena Buchtelová: Protium, tritium

223 Hana Prouzová: Placený prostor?

Sdělení redakce

224 Redakce: Úprava příspěvků

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 5

Články

225 Jana Bartůňková: Explicitní projevy autorova zřetele ke čtenáři v próze J. K. Tyla

233 Ludmila Hanzíková: O jménech klobouků dříve a dnes

Posudky a zprávy

239 Edvard Lotko: Druhý kongres kultury polského jazyka

242 Miloslava Knappová: K 30. výročí Onomastického zpravodaje ČSAV

243 Jana Matúšová: Třetí celostátní seminář Onomastika a škola

245 Jiří Hasil: 31. a 32. běh Letní školy slovanských studií v Praze

246 Věra Petráčková: Jubilejní kolokvium v Uherském Brodě

248 Adolf Kamiš: Vědecká konference k 150. výročí Jana Gebauera

251 Oldřich Leška: Profesorovi Vladimíru Skaličkovi k narozeninám

255 Jana Jančáková, Miloslava Knappová: Ivan Lutterer šedesátiletý

258 Ludmila Pacnerová: Jubileum Františka Kopečného

259 Ludmila Švestková: K výročí zakladatele české fonetiky

261 Pavel Jančák: Zemřel Slavomír Utěšený

263 Pavel Jančák: Vzpomínka na českého dialektologa Jaroslava Voráče

Drobnosti

266 Petr Peňáz: Garnýž,

268 Eva Macháčková: Kolikáté máme výročí?

269 Miloslav Sedláček: Město Toljatti

270 Eva Macháčková: Konzumace, konzumpce a konzumování

Sdělení redakce

271 Redakce: Úprava příspěvků

272 Úprava maloobchodní ceny časopisu Naše řeč