Časopis Naše řeč
en cz

Kožišník

[Hovorna]

(pdf)

-

(D. H.) je řemeslník, který dělá kožichy, jako obuvník dělá obuv, kloboučník klobouky atd.; proto správný tvar je »kožišník«, nikoli »kožešník«. Tento tvar vznikl a žije ve výslovnosti obecné, která si záměnou předposledního i za e usnadňuje patrně nepohodlnou výslovnost dvou i po sobě podobným způsobem jako v slově kominík, ob. komeník, Rokytnice-Roketnice a p. Koželuh je ovšem tvar správný, protože je to jméno řemeslníka, který kůže (v složenině zkráceno v »kože«) luhuje, louhem vydělává; zde je tedy e zcela na místě. Koželuhova dílna slove koželužna (lépe než koželuhna u Jungm.). »Trh koží« není výraz správný, neboť se odjakživa říká »trh na dobytek, na ovce, na dříví« atd. Že se neříká »kůže pro nábytek«, nýbrž »na nábytek«, je viděti z našeho výkladu o rozdíle mezi předložkou na a pro IV, 311.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 9, s. 282

Předchozí Kletečka

Následující Kufr