Časopis Naše řeč
en cz

Láry — fáry

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. J.) je výraz německý (Larifari), značící prázdné řeči, tlachy. Jeho původcem je známý kazatel Abraham a S. Clara a jeho základem jsou slabiky, jimiž se v ital. solmisaci označují a podkládají jednotlivé tóny škály (do re mi fa sol la si) — zde ve spojeni la re fa re.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 4, s. 126

Předchozí Dle

Následující Legrace