Časopis Naše řeč
en cz

Syrový, surový

[Hovorna]

(pdf)

-

(7, 205) Na Slovensku je (podle zprávy Jar. Vlčka) v obyčeji jen tvar surový bez významového rozdílu; to se ovšem úplně shoduje s rozšířením téhož tvaru na Moravě a u Poláků. Naproti tomu se pamatuje prof. J. Š. Kubín, že se v Jičíně ještě okolo r. 1880 říkalo syrový i ve smyslu dnes obvyklého tvaru surový. Vyzpovídal domácí zchudlou rodinu a žena mu řekla: »Nebuďte na nás tak syrovej.«

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 10, s. 313

Předchozí Supinum

Následující Širší než delší