Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 92 (2009), číslo 1

Sdělení redakce

Markéta Pravdová, Jan Chromý, Jakub Dřímal: Výhledy Naší řeči

Články

Marie Čechová: Užití kategorie osoby jako výraz nadřazenosti, nebo sounáležitosti?

12 Patricie Kubáčková: K manifestačnímu užívání americké češtiny v písemném projevu

26 Šárka Blažková: Velká písmena ve jménech náboženských svátků, zejména židovských

Posudky a zprávy

33 Alena Jaklová: Čeština v dialogu generací

35 Jarmila Bachmannová: Slovník horského nářečí

38 František Štícha: Nad Slovníkem Karla Čapka

43 Diana Svobodová: Publikace o slovech cizího původu v němčině a slovenštině

46 Josef Štěpán: Poutavě o původu slov v češtině

48 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Václav Petrbok, Vladimír Šmilauer: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2007/2008

Drobnosti

52 Václava Holubová: K významu slova sponze v současné češtině

54 Jiří Rejzek: František a purpura

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 92 (2009), číslo 2

Články

57 Josef Štěpán: K vývoji názorů na prameny při zjišťování spisovné normy

72 Martina Waclawičová: Regionální mluva v korpusu mluvené češtiny ORAL2006 se zaměřením na situaci v českém pohraničí

Posudky a zprávy

87 Michal Křístek: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky

89 Martina Ireinová: Co vše se za života stane

91 Iva Nebeská: Slovenské studie o dětské řeči

94 Ivana Bozděchová: O jazyce a lékařství

97 Jiří Hasil: Dvacet let bohemistiky v Jižní Koreji jako příležitost k setkání východoasijských bohemistů

Drobnosti

101 Robert Adam: Jacquese je špatně

104 Martin Prošek: Tunguz, Tunguzka, tunguzský

107 František Štícha: Jméno třetí nejvyšší hory světa

110 Diana Svobodová: Co si můžeme vygooglit?

112 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 92 (2009), číslo 3

Články

113 Luboš Veselý: K takzvaným kapacitivům

122 Lenka Nerlich: Konzervativní, či liberální přístup k českému jazykovému standardu? Výsledky sondy mezi mladými českými lingvisty na Univerzitě Řezno

Posudky a zprávy

145 Robert Adam: Nad knihou o jazykové regulaci

155 Marek Nagy: Kapesní průvodce pro zlé časy

160 Jakub Dřímal: Druhý díl popularizační příručky

163 Jiří Kraus: Vzpomínka na Jaroslava Kuchaře

Drobnosti

165 Martina Ireinová: Knihotoč

167 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 92 (2009), číslo 4

Články

169 František Daneš: Takzvané „vztažné věty nepřívlastkové“: současné názory na jejich status

184 Josef Štěpán: Vedlejší věty vyjadřující nerealizované okolnosti se spojovacími výrazy bez toho, aby a bez toho, že

196 Pavel Štěpán: K problematice tvoření detoponymických adjektiv (na základě materiálu pomístních jmen z území Čech)

Posudky a zprávy

213 Jiří Kraus: Devadesátiny profesora Františka Daneše

214 František Martínek: Publikace o přejímkách, především z angličtiny

Drobnosti

220 Barbora Procházková: Když se řekne kafkárna

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 92 (2009), číslo 5

Články

225 Jan Chromý: Empirické zkoumání v lingvistice. Slovo úvodem

227 Jan Volín: Extrakce základní hlasové frekvence a intonační gravitace v češtině

240 Filip Smolík: Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata

252 Jan Chromý: Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština

Posudky a zprávy

263 Radek Skarnitzl, Pavel Machač: Kohlerovy úvodníky a vize české fonetiky

Drobnosti

268 Martin Beneš: Kdo je laureátem (Nobelovy ceny)?

271 Z dopisů jazykové poradně