Časopis Naše řeč
en cz

Je péče o mládež trestná?

[Drobnosti]

(pdf)

-

V Národních listech ze dne 19. ledna (več. vydání) je zpráva o zločinnosti mládeže v obvodu zemského trestního soudu v Brně. V ní se vypočítává, kolik mladistvých provinilců bylo úřadu odevzdáno a pro které skutky: pro krádež, pro podvod, pro zpronevěru, pro vydírání a pro jiné nešlechetnosti. Ke konci zprávy té se praví: »Vedle toho byli 2 mladiství předáni úřadu pro péči o mládež, pro žebrání a klouzání na zakázaném místě.« Je snad péče o mládež v Brně trestná, že se pro ni »předávají« mladí pachatelé úřadu? Či je snad v Brně zvláštní úřad pro péči o mládež, pro žebrání a klouzání na zakázaných místech? Přece není do toho Brna tak daleko a takové záhadné poměry!

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 2, s. 48

Předchozí Z. (= Josef Zubatý): Napadlo mne, napadlo mi

Následující Václav Nerad: Adolf Heyduk