Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 1

Články

Markéta Pravdová: Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření

17 Ivana Svobodová: Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen

36 Adam Kříž, Hana Prokšová: Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém

Posudky a zprávy

50 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Václav Petrbok, Vladimír Šmilauer, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012

Drobnosti

54 Anna Černá: Šerpa

58 Kamila Smejkalová: Červená karkulka

60 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 2

Články

61 Veronika Štěpánová: Fonetická problematika v jazykové poradně

78 Jan Chromý: Zdvojená slovesa v současné češtině

85 Alena M. Černá: Synonymie v tzv. vodňanském lékařství

Posudky a zprávy

95 Jaroslav David: Barokní jazyk Jaroslava Durycha

98 Marie Janečková: Monografie o tvoření slov v nářeční skupině východomoravské

102 Zdeňka Hladká: Český jazykový atlas zakončen dodatkovým svazkem

105 Jiří Zeman: Publikace o současné mluvené češtině

Drobnosti

110 Lucie Jílková: O internetovém šeptání (bylo by dobrý aby šeptání bylo zelenou barvou)

116 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 3

Články

117 Veronika Štěpánová: Výslovnost cizích slov, vlastních jmen, zkratek a některé další fonetické dotazy v jazykové poradně

141 Zina Komárková: Nářeční pojmenování velkého kusu chleba

Posudky a zprávy

151 Martin Beneš: Úskalí odborné lingvistické komunikace. Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita

160 Adam Kříž: Jak mluví Moravané v Praze?

Drobnosti

168 Michaela Lišková: Přenesené pojmenování reset

172 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 4

Články

173 Jarmila Bachmannová: Jak napsat nářeční slovník? Několik poznámek k metodě diferenčního pojetí

181 Pavel Kosek: Ale však – však ale v dějinách češtiny

197 Robert Adam: Autorské textové změny a jazyková kultura: povídky K. V. Raise

Posudky a zprávy

210 Ludmila Uhlířová: Nové brněnské epistolarium

216 Hana Konečná: Vysokoškolská příručka o slovenských nářečích

218 Michal Křístek: Významné životní jubileum prof. Milana Jelínka

Drobnosti

220 Věra Dvořáčková: Invakuace v Čechách

222 Pavel Štěpán: Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice

226 Zuzana Hlubinková: Jména nedospělých dětí v českých dialektech

228 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 5

Články

229 Ginka Bakărdžieva: Rozhovor s Františkem Danešem

234 Jana Davidová Glogarová, Radek Čech: Tematická koncentrace textu – některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky

246 Radek Skarnitzl, Petra Bartošová: Výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie na příkladu českých palatálních exploziv

Posudky a zprávy

259 Zdeňka Hladká: Čeština pod drobnohledem uživatelů

261 Lucie Jílková: Člověk mluvící

265 Pavlína Jínová: Ohlédnutí za prvními třemi ročníky Studií z aplikované lingvistiky (SALi)

Drobnosti

270 Ludmila Uhlířová, Veronika Štěpánová: Denostupeň

273 Petra Hádková, Radovan Vlha: Otevírají, nebo otvírají žáci žákovské knížky?

276 Z dopisů jazykové poradně