Časopis Naše řeč
en cz

Zapomenouti

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. R.) Obě vazby jsou správné, se 4. p. i s předl. na, ale je mezi nimi významový rozdíl. Zapomenul jsem knihu = nechal jsem ji ležeti, zapomenul jsem ji vzíti s sebou; z. j. na knihu = nevzpomenul jsem na ni; zapomenul jsem pohádku = vyšla mi z paměti, z. j. na pohádku = nevzpomenul jsem si, že ji chci vypravovati; zapomenul jsem se = z. j., čeho žádá má vážnost, z. j. na sebe = nevzpomenul jsem, že jsem já také učastníkem. Stejné vazby má slovenština u slovesa zabudnúť, zabúdať. Štúr v předmluvě k Nauce reči slovenskej (1846), v níž prohlašuje odloučení Slováků od spisovné češtiny, praví o ní: »nezabúdajme na túto našu sestru najbližšiu, nezabúdajme ju, ale pílme sa jej (= snažme se o ni) všetci vzdelanejší i naďalej«.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 9, s. 288

Předchozí Vytasiti se

Následující Žula