Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 1

Sdělení redakce

Kamila Smejkalová, Hana Mžourková, Jakub Sláma, Ivana Svobodová: Úvodní slovo redakce

Články

Richard Straberger: Kameno(-)cihlový, nebo kamenno(-)cihlový dům? (Polemický a mezijazykový pohled)

21 Marie Pavlásková: Hlavně žádná věda: zdravý rozum a common sense prizmatem přirozeného sémantického metajazyka

Recenze a zprávy

37 Jan Chovanec, Władysław Chłopicki: Studie o jazyku moci v médiích

41 Veronika Štěpánová, Marta Šimečková: Studentské stáže Otevřená věda v Ústavu pro jazyk český v roce 2021

45 Lucie Jílková: Olze Müllerové k narozeninám

Drobnosti

49 Jakub Sláma: Operátor lomeno koordinátor lomeno adordinátor: K funkcím slova lomeno

56 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 2

Články

59 Dmitrij Timofejev: (Re)ediční praxe Daniela Adama z Veleslavína: Kronika o založení Země české a prvních obyvatelích jejích Martina Kuthena ze Šprinsberka

78 Markus Giger: Rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí. Výsledky z ČNK po zavedení nového morfologického značkování

Recenze a zprávy

88 Václav Lábus: Monografie o urbanonymii socialistické Prahy

95 Klára Dvořáková: Zpráva o zapojení Ústavu pro jazyk český do projektu Pozvěte si vědce do výuky

Drobnosti

98 Ondřej Dufek: Šéry: O rodové nevyhraněnosti a způsobech jejího zkoumání

106 Sylva Nzimba: K významům slov s komponentem -braní

112 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 3

Sdělení redakce

115 Jan Volín: Individualita uživatele jazyka: Slovo úvodem

Články

117 Radek Skarnitzl: O fonetické identifikaci mluvčího ve forenzním kontextu

133 Jan Volín, Tomáš Bořil: Individualita mluvčího v užití základní hlasové frekvence při přednesu básní

151 Andrei Zenkov, Michal Místecký: Young Vladimír Vašek? – A Numeral Analysis Contribution to the Bezruč−Hrzánský Identity Issue

Recenze a zprávy

162 Alžběta Houzar: 29. konference Mezinárodní asociace pro forenzní fonetiku a akustiku (IAFPA)

Drobnosti

166 Václava Musilová: Anonymní dopisy a jazyková expertiza

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 4

Články

175 Milada Hirschová: Užitečnost polo- termínů v českém syntaktickém popisu

189 Jiří Pergler: K vyjadřování reciprocity v češtině: souvýskyt výrazu jeden – druhý s reflexivem

207 Žaneta Dvořáková: Jména pro nalezence z babyboxů

Recenze a zprávy

225 Petr Mareš: Výbor z díla Olgy Müllerové: Čtyřiačtyřicet let výzkumů dialogu a mluvené češtiny

230 Hana Mžourková, Jakub Sláma, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová: Bohemistické disertace roku 2021

Drobnosti

237 Marta Koutová: K významům slova mše

242 Jiří Rejzek: Selecí, či selečí?

244 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 5

Články

247 Jakub Sláma: Konstrukční gramatika a popis české slovotvorby

267 Lenka Okrouhlíková: K vývoji termínu český znakový jazyk

Recenze a zprávy

287 Robert Adam: O spisovném tvarosloví na téměř tisíci stranách

297 Robert Adam, Robert Dittmann, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademických rocích 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022

Drobnosti

304 Petr Nejedlý: Mantl, mantlík, mantlíček (Od polysémie k homonymii)

311 Z jazykové poradny