Časopis Naše řeč
en cz

Firmy

[Hovorna]

(pdf)

-

(D. H.) O správném znění firem najde poučení každý, kdo o ně stojí, v kterémkoli bruse a v podobných pomůckách. O tom není pochyby, že nejen logicky, ale i jazykově správné je znění »Karel Nováček, truhlář« anebo »Truhlářství (honosněji »Závod truhlářský) Karla Nováčka«. Ještě naši otcové mívali na domě »Hostinec Karla Nováčka, K. Nováček, truhlář«. Ale takové poctivé firmy najdeme dnes už leda někde v Zlámané Lhotě. Jak pak by si mistr, který podrazí do roka pět párů bot, mohl dáti na firmu prostě jen »obuvník«? Při nejmenším to musí býti aspoň »obuvnický závod« [281]nebo »výroba obuvi« (ne-li »obuvy«). Nezní to hned velebněji a nepovznese se tím živnost v očích veřejnosti mnohem výše, než kdybychom čtli, že pan Karel Nováček je »jenom« obuvník? Ale žádati na něm, aby měl na firmě aspoň »Obuvnický závod Karla Nováčka«, také nemůžeme. Což kdyby některý český zákazník upadl v pochybnost o správném znění jeho váženého jména a myslil, že se jmenuje »Karl Nováčk«? A tak opravdu není jiného východiště, aby se zachovala důstojnost závodu i neporušenost jména, než psáti »Karel Nováček, závod obuvnický, Josefa Nádherná, sběrna hadrů« atd. Kdyby si naši živnostníci, obchodníci atd. byli vědomi toho, že je to móda, vypůjčená od našich němčících Židů, měli by o noblese svých štítů a firem jiné mínění.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 9, s. 280-281

Předchozí Dohromady

Následující Hostivice