Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 1

Články

Jan Petr: K pojetí vztahů mezi národy v díle Gustáva Husáka

14 Eva Minářová, Jan Chloupek: Výrazy v publicistickém textu označené uvozovkami

22 Slavomír Utěšený: K obrazu běžné mluvy v dnešním uměleckém překladu

35 Miloslav Sedláček: Vlastní zeměpisná jména v deklinačním systému češtiny

Posudky a zprávy

45 Jan Petr: Letní škola slovanských studií

51 J. H. (= Josef Hrbáček): Syntaktická konference v Nitře

Drobnosti

55 Libuše Kroupová, Alena Polívková: Na okraj, na okraji

56 AP (= Alena Polívková): Slunečné, nebo Sluneční pobřeží

Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 2

Články

57 Karel Horálek: K stylistice zvukových prostředků jazyka

68 Jiří Kraus: Tradice a úkoly péče o kulturu dorozumívání

75 František Štícha: Slovosled v prózách Bohumila Hrabala

Posudky a zprávy

84 Jan Petr: Sovětská práce o zájmu klasiků marxismu-leninismu o slovanskou filologii

91 Josef Štěpán: Významná kniha o marxistické filozofii jazyka

94 Jiřina Hůrková: Milan Romportl (1921—1982)

96 Marie Racková: František Cuřín sedmdesátiletý

100 Jaroslav Kuchař: K šedesátce dr. Antonína Tejnora

102 Jan Petr: Životní jubileum K. K. Trofimoviče

104 Slavomír Utěšený: O činnosti záhřebského jazykového ústavu

107 Jaroslava Hlavsová, Jiří Kraus: Dobrá americká učebnice češtiny

Drobnosti

111 Jan Králík: Problém mlhavých množin

112 Eva Macháčková: Jsou drůbky totéž co vnitřnosti?

112 Naděžda Fuková: Panenčí šaty

Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 3

Články

113 Zdeněk Tyl: K historii vzniku Jungmannova Slovníku česko-německého

119 Jan Petr: První program výzkumu českých nářečí (1879)

132 Jaroslava Hlavsová: Z tradice vzájemných vztahů české dialektologie a etnografie

Posudky a zprávy

142 Jaroslav Kuchař: Pozoruhodné jubileum

142 Marie Nováková: Dvojí jubileum české bibliografie

146 Alena Nejedlá: Bibliografie české lingvistiky

147 Jana Hoffmannová: Současná stylistika a její aplikace v praxi

154 Libuše Kroupová: Slovník cizích slov od Lumíra Klimeše

161 Jan Petr: Významný dokument o pěstování jazykové kultury v Polsku

Drobnosti

164 Milada Nedvědová: Staročeské názvy tlumočník a tlumač

166 J. V. Horák, Vladimír Šmilauer: Ho Či Minovo Město — nebo Hočiminovo Město

167 Jaroslava Hlavsová: Klokani — klokané

Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 4

Články

169 Miloslava Knappová: K překládání osobních jmen

174 Eva Macháčková: Jména vlastností ve větě

180 Emil Dvořák: Ke kodifikaci pravidel užívání přechodníků

192 Jiří Zeman: Ještě k přízvukování prvotních jednoslabičných předložek

197 Naděžda Kvítková: Názvy tříletých učebních oborů středních odborných učilišť

Posudky a zprávy

205 Miloslava Knappová: Česko = Česká socialistická republika

206 Redakce: Vysoké státní vyznamenání sovětským lingvistům

207 Rudolf Havel: Národní knihovna skončila

211 Alena Polívková: Rétorika v dějinách jazykové komunikace

Drobnosti

215 Antonín Rubín: Nářeční názvy pažitky

216 Karel Pech: Proč je důležité, aby si děti hrály

218 Eva Macháčková: Václavské a Karlovo náměstí

219 Alena Polívková: Složitý způsob pojmenování

220 Eva Macháčková: Předpremiéra, předpohotovost, předtaneční

221 Ludmila Švestková: Červiště

223 Karel Kamiš: Směrník

224 Eva Macháčková: Malobyt

Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 5

Články

225 Milada Homolková: Vyjádření o jazyce a řeči v publicistických projevech F. Halase

235 Ivana Stehlíková: Stylizování jazykové komunikace v prózách B. Hrabala a O. Pavla

246 Jiří Kouba: Pojmenování žen s formantem -ka ve staré češtině

Posudky a zprávy

250 Alena Polívková, Jiří Nekvapil: Soutěž mladých jazykovědců

253 Jan Chloupek: Stav a perspektivy popularizace jazykovědných poznatků

256 Ján Kačala: Současný stav a perspektivy popularizace jazykovědy, resp. slovenštiny

258 Otakar Šoltys: Ze zprávy o činnosti Ústavu pro jazyk český ČSAV v roce 1982

261 Vladimír Šmilauer: Šedesátiny prof. PhDr. Karla Hausenblase, DrSc.

264 Běla Poštolková: K 70. narozeninám dr. Františky Havlové

264 Josef Hrbáček: Za Emilem Dvořákem

267 Ivan Lutterer: Vladimír Šmilauer (5. 12. 1895—13. 10. 1983)

269 Věra Petráčková: Konference o starší české, slovenské a slovanské jazykovědě