Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 1

Články

Josef Zubatý: Na prahu druhého desítiletí, I.

Drobnosti

L.: Bojiště u Slovenska

František Oberpfalcer: Přípony -iště, -isko v českých nářečích

Posudky a zprávy

11 V. (= Václav Ertl): Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového

17 H.: Z našich časopisů

Hovorna

20 Dostáti v slově

20 Fasovati, štych

21 Gradace

23 Charamza, charý

24 Velniště a j.

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 2

Články

25 Josef Zubatý: Na prahu druhého desítiletí, II.

31 Václav Nerad (= Václav Ertl): Alše či Aleše?

Drobnosti

37 František Oberpfalcer: O nepřeložitelnosti slov a úsloví

40 D. Pan.: Příspěvek k úřední češtině

Posudky a zprávy

41 V. (= Václav Ertl): Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového, II.

Hovorna

46 Dítky

46 Fidibus

47 Jeho — svůj

47 Macerat

47 Ostrá, dial. Vustra

48 Přechodník

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 3

Články

49 Václav Ertl: Vyznati se v čem

Drobnosti

57 František Oberpfalcer: Úspornost v řeči

Posudky a zprávy

63 Václav Flajšhans: České Kladsko

66 Slovník jazyka českého

69 Filmové titulky

Hovorna

69 František Táborský, V. N. (= Václav Ertl): Alše či Aleše?

70 Bakaný

71 Famfula

71 Lumen

72 Nový rok

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 4

Články

73 Václav Musil (= Václav Ertl), Red. (= Redakce): Jubileum „majitele“

Drobnosti

84 Václav Ertl, Emil Smetánka, Jaroslav Vlček, Josef Zubatý: České veřejnosti

85 Karel Juda: Přechodníky

Posudky a zprávy

86 Quido Hodura: Bohorovní lidé

91 Z našich časopisů

Hovorna

93 Kolem armády

94 Kultura

94 Nejvyšší soud

95 Provoz

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 5

Články

97 František Oberpfalcer: Zdrobnělá slova, I.

Drobnosti

105 Václav Machek: Veselé nad Váhom

105 Žabař

Posudky a zprávy

107 V. Černý (= Václav Ertl): Ženy ze života a díla Jana Amosa Komenského

110 E.: K výkladu o kočím voze

Hovorna

118 Gebauer

118 Piešťany

119 Postřekov

119 Vyznati se v čem

120 Za tepla

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 6

Články

121 Václav Machek: Kalina

125 František Oberpfalcer: Zdrobnělá slova, II.

Drobnosti

128 Václav Ertl: Příspěvky k řešení otázky o původu jména Žižka

134 Aprilová věda

Posudky a zprávy

137 J. Hradil: České učebnice a slovníky pro cizince

Hovorna

144 Buick-závody

144 Kaše

144 Nádenka

144 Žádati

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 7

Články

145 Václav Ertl: Různý, rozličný atd., I.

Posudky a zprávy

149 Josef Zubatý: Vědecké methody realismu zvláště v otázce Rukopisů

Hovorna

164 V. N. (= Václav Nerad): Bobeš

164 Čníti šedě

165 F. Navrátil: Famfula

165 Infinitiv s -ti

165 Kasárna

166 Krumpáč

166 Líčiti

166 Mapa

166 Neboť — protože

167 Svy

167 Tiskopis

167 Výminka

168 Znešťastnělý

168 Žrec

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 8

Články

169 Václav Ertl: Různý, rozličný atd., II.

Drobnosti

173 Frankeová či Franková?

175 V. Marek (= Václav Ertl): Trh zeleninou

Posudky a zprávy

176 František Oberpfalcer: Zum Wortschatz des tschechischen Rotwelsch

186 Bohorovní lidé

186 Z našich časopisů

188 Z kanceláře Slovníku jazyka českého

Hovorna

189 Ktová, Ktova

190 Kuratorium

190 Na táčky

190 Noskytl

190 Nožeň

191 Péče, starost

191 Proti

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 9

Články

193 Václav Flajšhans: Naše nejstarší jména osobní, II.

Drobnosti

197 Václav Ertl: Příspěvky k řešení otázky o původu jména Žižka

206 Pelnář

Posudky a zprávy

207 V. Marek (= Václav Ertl): Radosti a dny, I.

214 Z našich časopisů

Hovorna

215 Infinitiv

216 Jasmín

216 Vyznati se v čem

Naše řeč, ročník 11 (1927), číslo 10

Články

217 Václav Ertl: K smrti, k jídlu, k pláči, k dostání a pod.

Posudky a zprávy

230 V. Marek (= Václav Ertl): Radosti a dny, II.

Hovorna

234 Bermela

234 Hoditi se

234 Nesýtek

235 Řeřív

236 Spohřebovati

236 Vyškov, Slavkov