Časopis Naše řeč
en cz

Co je to za člověka?

[Hovorna]

(pdf)

-

(7, 1n.) P. dr. F. F. nás upozorňuje, že Č. Šercl v Mluvn. jaz. rus. 2, 35 (1884) brání správnost tohoto rčení odkazem na podobná prý rčení sanskrtská, doložená již v stind. epice. My zde žádné podobnosti nevidíme; instrumentály ve rčení stind. jsou instrumentály nástroje, jímž by bylo lze něčeho dosíci, a nemají s naším »co za…« nic společného mimo táz. zájm. Na př. kim vilambêna »co (s) otálením« znamená »co (se) otálením (pořídí)«, tedy něco docela jiného než naše »co (je to) za otálení«. Také divné a pozdní stind. složeniny jako kim-naras (co-člověk, zdaž-člověk) jsou naprosto významem různé od č. »co (je to) za člověka (za člověk)«: kim naras znamenalo pův. »zda (je to) člověk?« a stalo se pak pojmenováním nadpřirozených báječných bytostí s tělem na půl koňským, na půl lidským, o nichž se lze ptáti, jsou-li to lidé či něco jiného.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 6, s. 187

Předchozí Cíl

Následující Časy