Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 53 (1970), číslo 1

Články

Miloš Dokulil: O vyjadřování jedinosti a jedinečnosti v českém jazyce

16 Jaroslav Batušek: Příspěvek k charakteristice české fyzikální terminologie

32 Bohumil Dejmek: Neslabičné u v běžně mluveném jazyce Přelouče

Posudky a zprávy

37 Zdeněk Hlavsa: Mluvnice češtiny jako cizího jazyka

47 Milan Jelínek: Slovenská práce o kompozici jazykového projevu

52 Alexandr Stich: Ze slovensko-české spolupráce v oblasti jazykovědy

57 Jiří Kraus: O slovenštině pro sekretářky

Drobnosti

60 Anna Jirsová: Názorové střety?

61 Alena Chmelová, Zdeněk Salzmann: K několika novým amerikanismům v češtině

63 Jaroslav Kuchař, Antonín Tejnor, Alena Chmelová: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, ročník 53 (1970), číslo 2

Články

65 Jiří Novotný: K problematice základní stylové charakteristiky spisovných jazykových prostředků

72 Naděžda Svozilová: Jak skloňujeme zájmeno týž/tentýž?

Posudky a zprávy

82 Miroslav Komárek: Česká publikace o filosofii jazyka

89 Ivan Lutterer: Základní dílo Josefa Vachka o fonologii současné spisovné češtiny

94 Pavel Jančák: Kniha o nářečích jugoslávských Čechů

101 Alexandr Stich: Monografie o stylu Vladislava Vančury

107 Josef Hrbáček: Dva universitní sborníky věnované VI. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Praze

115 Miloš Helcl: Slovník slovenského jazyka dokončen

Drobnosti

122 Vladimír Mejstřík: Z 37. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

125 Zdeňka Hrušková, Eva Pokorná: Striptérka, striptýzka, nebo ještě jinak?

127 Alena Chmelová, Zdeněk Salzmann: K některým módním slovům cizího původu

Naše řeč, ročník 53 (1970), číslo 3

Články

129 Pavel Jančák: K jazykovému zeměpisu Čech. Některé případy západočeského krácení v koncovkách

138 Slavomír Utěšený: O posrbšťování kruščické češtiny v jugoslávském Banátě

145 Rudolf Schams: Významový poměr a užívání sloves obrazit (se), obrážet (se) — odrazit (se), odrážet (se)

155 Miloslava Knappová: O kultuře jazykových projevů v televizi

Posudky a zprávy

168 Jaroslav Machač: „Pozornosti vůči milé mateřštině není nikdy dosti“

172 Luděk Bachmann: O bosenské češtině

177 Bohuslav Havránek: „Język Polski“ vstupuje do 50. ročníku

180 Emil Dvořák: Osmdesátiny profesora Františka Jílka

183 Redakce: Šedesátiny Jaroslava Voráče

Drobnosti

184 Miloslava Knappová, František Daneš: Čtrnáctého druhý

186 Libuše Kroupová: Cestovat napříč Evropou

188 Zd. Hrušková: Hosteska

190 Zd. Hrušková: Výtahář i výtažný

191 Miloslava Knappová: Přetržek, nadtržek

192 Alena Chmelová: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, ročník 53 (1970), číslo 4-5

Články

193 Milan Jelínek: Výzkum českého jazyka od osvobození Československa v r. 1945

215 Stanislav Králík: Jan Amos Komenský a český jazyk

228 Jaromír Bělič: Hele, tenhle tudle hnedle takhle…

235 Igor Němec: O změnách slovní zásoby

243 Jana Jančáková: Vydrovo „tiťácké“ nářečí po 50 letech

251 Miloslava Knappová: O jméně a příjmení z hlediska praxe

Posudky a zprávy

265 Jaroslav Machač: Spisovná čeština a jazyková kultura po čtyřiceti letech

269 František Cuřín: Sborník filosofické fakulty brněnské university

273 Jiří Kraus: Frekvenční slovník slovenštiny

277 Antonín Tejnor: Nové sovětské publikace o vědeckém a technickém názvosloví

286 Josef Vintr: Příspěvek k vývoji české slovní zásoby v době obrozenské

289 Jan Svoboda: Luttererova práce o místních jménech v Poorličí

293 Ivan Lutterer: Zpravodaj místopisné komise ČSAV k poctě sedmdesátých narozenin Jana Svobody

297 Ivan Lutterer: Pětasedmdesáté narozeniny Vladimíra Šmilauera

299 Alexandr Stich: Jubileum Jiřího Hallera

Drobnosti

303 Vladimír Mejstřík: Z 38. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

305 Antonín Tejnor: Slovosled víceslovných odborných názvů

307 Vladimír Mejstřík: Napiš, případně zatelefonuj

309 Alena Chmelová, Zdeněk Salzmann: K některým módním výrazům přejatým z angličtiny

311 Jiří Kraus: Psací stroj a pravopis

312 J. Laňková, Alena Chmelová, Libuše Kroupová: Radíme a kritizujeme