Časopis Naše řeč
en cz

Zkusmo

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. H.) Zboží se objednává na zkoušku, nikoli zkusmo; zkusmo (versuchsweise) stanovíme, vyměřujeme, odhadujeme atd. to, co nechceme nebo nepotřebujeme přesně vypočísti, vyměřiti atd. — O slovese znamenati při podpisování listů, žádostí a p. v N. Ř. 1, 288. — Sloveso upozorniti je sice novějšího původu, ale není nesprávné. — O slovese obnášeti bylo v N. Ř. psáno již mnohokrát; rovněž o rozdílu mezi slovesy obdržeti (místo vyžádané) a dostati (psaní, ránu, neštovice a p.). — Jelikož znamená v dnešním spis. jazyce (v živé řeči ho není) »protože«, v starší češtině znamenalo »pokud«. — Ve větě »posíláme Vám stvrzenku na Kč 300 podepsanou panem X. Y. k Vašemu laskavému použití« nejsou poslední slova sice právě chybná, ale je to floskule podle našeho mínění zhola zbytečná. — O slově »prostředky« jsme vykládali v N. Ř. 2, 216; 4, 277; 5, 93. — Podle oznámení vydavatelově šeku (m. vydavatele) snad přece žádný Čech, který chodil aspoň do obecné školy, nenapíše! —

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 2, s. 64

Předchozí Teprv

Následující Václav Flajšhans: Něco o Husově mluvě