Časopis Naše řeč
en cz

Dověděti se

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. K.) Přechodník »dověda se« není nesprávný; jako prosté sloveso věděti má přech. věda, vědouc, tak i slovesa složená, dověděti [189]se, pověděti ap., mají přechodník dověda, pověda atd. Také výrazy »tím způsobem, jakýmkoli způsobem, hodnověrným způsobem« ap. jsou správné. O jazykové stránce zákona na ochranu republiky byl posudek v 5. seš. letošního ročníku NŘ.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 6, s. 188-189

Předchozí Časy

Následující Chmeť, lótě