Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 1

Články

Ladislav Heger: Sedmdesát let prof. Josefa Janka

10 Karel Titz: Mundur

17 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Posudky a zprávy

21 Š.: Jankův sborník

Drobnosti

28 Dr. Josef Šmahel: Koroptev „jde do pánku“, „pánkuje“

28 Lidové názvy rostlin

30 Loviště, je porybíno

32 —i—: Mluviti „do duba“

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 2

Články

33 Václav Flajšhans: Naše řeč - ptačí

43 Arnošt Kraus: Šemík

44 Prof. Ing. Vladimír List: Kilowatthodina

46 Dominik Filip: Jak vznikly místní názvy Jablonné - Gabel

48 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

53 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Posudky a zprávy

56 Augustin Jar. Doležal: Biblické příběhy

62 Z našich časopisů

Drobnosti

63 Dr. V. Kraus: Co chvíle

64 Lidmila, Zdeňka

64 František Sekanina: „Nebíčkovat“, „dělat holubičku“ atd.

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 3

Články

65 Josef V. Bečka: Weekend

72 Josef Beneš: Poznámky o pořádku vět v jednom druhu složených souvětí

80 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

84 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Posudky a zprávy

89 Augustin Jar. Doležal: Biblické příběhy

93 Z našich časopisů

Drobnosti

94 František Cuřín: Je porybíno

95 Lidové výrazy

95 „Odvlivňovat se“

95 Předejíti, předcházeti něco

96 Příjmení a křestní jméno

96 Skloňování zájmena týž, tentýž

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 4

Články

97 Václav Vojtíšek: O starých jménech pražských ulic

103 Václav Polák: Drobnosti etymologické a lexikální. IX.

108 Augustin Jar. Doležal: O vyšším vzdělání učitelstva národních škol v mateřském jazyce

113 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

118 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Posudky a zprávy

121 jh. (= Jiří Haller): Tulák Muskwa

124 Ivan Olbracht: K posudku Olbrachtových Biblických příběhů

124 Z našich časopisů

Drobnosti

126 Lidové výrazy

127 Miloslav Wajs: Zkratky iniciálové

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 5-6

Články

129 Vladimír Šmilauer: Jak se vyvíjelo české názvosloví zoologické

139 Josef V. Bečka: Vyjadřování slovesné a jmenné

152 Jan Kubišta: Dvě poznámky k českému skloňování

155 Antonín Opravil: Ze života leteckých názvů

157 Karel Sezima: Zlaté klasy ze sklizně letošní i minulých

161 Karel Erban: O rytmické úloze polysyndeta

165 Josef Brambora: K datování výrazů fotogenický a na okraj

168 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

172 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Posudky a zprávy

177 Josef V. Bečka: Človíček

182 Dr. Klementina Rektorisová: Vulgární dialog nečiní film lidovým

183 r.: K historii názvu dálnice

Drobnosti

186 Dr. Josef Šmahel: Ještě „nebíčkovat“

186 Maglaj

187 Naše řeč — ptačí

188 Dr. Mauric Remeš: Několik poznámek k článku „lidové názvy rostlin“

189 Okresní školní inspektor

189 Weekend

190 Záhy

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 7

Články

193 Václav Flajšhans: Ptačí jména a náš slovník

201 Karel Sezima: Zlaté klasy ze sklizně letošní i minulých

205 Dominik Filip: Původ osobních jmen v mém románku z XIII. století

207 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

209 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Posudky a zprávy

213 Jaroslav Poch: Účast diváka na jevištním umění

218 jh. (= Jiří Haller): V srdci české divočiny

221 Klementina Rektorisová: Naši herci o jevištní mluvě

Drobnosti

223 Arnošt Kraus: Cukr

223 —p—: Ďábel mluví španělsky

223 Josef Beneš: Jak čísti příjmení Rosa?

224 Josef Beneš: Odkud je jméno Arbes,

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 8

Články

225 Václav Machek: Kladná slova ze záporných

229 Jaroslav Přikryl: V stoje, v sedě

232 Vojtěch Kebrle, r. (= Redakce): O správném i nesprávném užívání spojky „či“

236 Klementina Rektorisová: Tylův výběr z živého pramene

241 Vladimír Šmilauer: Podletí a podjeseň

246 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Posudky a zprávy

249 Josef V. Bečka: Podrobná mluvnice jazyka českého

255 Poradní sbor pro otázky reklamní

Drobnosti

255 Babí hněv

256 Ceny se rozumějí v korunách

256 Arnošt Kraus: Maglaj

256 Prof. JUDr. Ing. Karel Křivanec: Na okraj

Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 9-10

Články

257 Karel Sezima: Zlaté klasy ze sklizně letošní i minulých

264 Jaroslav Přikryl: Cizí slova v lékařské literatuře

267 Josef Brambora: Drobnosti z obrozenské češtiny

277 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

281 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Posudky a zprávy

288 Jaroslav Poch: Mánesovi

294 Čeština vzorem pro pravopisnou reformu v Mexiku

294 Sbírání lidových jmen rostlin

294 Dramatická mluva

Drobnosti

295 Křížovka, skrývačka

295 Václav Týml: Některé zvláštnosti lidové mluvy na Plzeňsku

295 Dr. Josef Petrtyl: Obdaněk

296 Památky na zaniklá povolání v úslovích

296 B-a.: Přednedělí