Časopis Naše řeč
en cz

Poznámka redakční

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Na žádost p. odb. přednosty dr. Jar. Vlčka poznamenáváme, že při sestavování únorového sešitu N. Ř., v němž se stala zmínka o jeho literárním významu, neměl účastenství.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 3, s. 96

Předchozí Zastavitelný

Následující Josef Zubatý: Počínati, začínati, končiti