Časopis Naše řeč
en cz

Rašín

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. J.) V. Kebrle v čl. »Příjmení č. vzniklá ze jm. křestn.« (Zpr. r. gymn. v Praze ve Spál. ul. 1889) vykládá toto příjm. jako domácký tvar [224]jména Radoslav (Radislav), jako Rach, Rachač, Racháč, Rachek, Rašek Raška, Raděj, Radík, Radek, Radoš, Radouš, Radim a j. Rašín (jako Mašín k jm. Mácha, Máša 4, 302) by mohlo býti pův. jméno syna Ráchova nebo Rášova, ale takové tvary vznikaly pak často jen mechanickým napodobením tvarů již hotových (tak na př. Havlín a p. bez základního tvaru Havla). Tak na př. podle domáckých tvarů jména Václav, jako Váca, Vacek, Vacík, Vacka, Vacata, Vacák a p., vznikaly tvary podobné i u jmen, v nichž hlásky c nebylo, jako Racek, Racka, Bucek (Budislav a p.), Macek, Macka, Macák (Matěj) a p.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 7, s. 223-224

Předchozí Představiti

Následující Stránský