dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 73 (1990), číslo 1

Články

Jaroslav Hubáček, Zdeněk Sladovník, Šárka Sladovníková: Analýza sloves v podnikovém organizačním řádu

11 Naďa Svozilová, Ludmila Uhlířová: Přivlastňovací 2. pád versus přídavné jméno (individuálně) přivlastňovací (10 stupňů Celsia)

Posudky a zprávy

18 Růžena Šišková: Typologie jednoduchých slovesných vět v češtině v porovnání s ukrajinštinou

20 Jasňa Šlédrová: Současné problémy tvorby a výzkumu školních učebnic

22 Ivana Bozděchová: Sovětský sborník o slovanském tvoření slov

24 Pavel Chalupa: Praktické kapitoly

26 Jan Balhar: Nářeční monografie z Čech

30 Miroslava Kyselá: Sborník o řečové komunikaci

33 Jarmila Bachmannová: Jihočeský sborník o jazyce

36 Petr Mareš: Sborník o aktuálních teoretických otázkách jazykovědy

40 Ivana Bozděchová, Irena Hroudová: Časopis Český jazyk a literatura

42 Ilona Štorcová: Filologické studie XIII

Drobnosti

46 Libuše Hanzalová: Přídavná jména tvořená k zeměpisným názvům zakončeným na -ie

48 Renata Povolná: Názvy sportovců zakončené na -ař/-ář

52 Josef Štěpán: K užívání substantiv důvod a důsledek ve funkci výrazu proto

54 Zdeňka Hladká: Ekologie

Sdělení redakce

56 Redakce: Oprava

Naše řeč, ročník 73 (1990), číslo 2

Články

57 Karel Kučera: Současné postavení českého jazyka v USA

63 František Štícha: K užívání opisného pasíva v současné češtině

Posudky a zprávy

74 František Daneš: Knížka o pořádku slov v češtině a nejen o něm

79 Eva Macháčková: Srovnání českých, ruských a německých slovesně jmenných spojení

84 Ludmila Uhlířová: Bulharština — jazyk klasický i exotický

85 Miloslav Churavý: Nad slovníčkem slangů

90 Alena Nejedlá: Další svazky bibliografie české lingvistiky

93 Jana Slavíčková: Učebnice formální syntaxe a sémantiky

95 Jana Hoffmannová: Monografie o jazykovém ztvárňování časových obsahů

99 Karel Šebesta: Čítanka české sociolingvistiky

102 Redakce: Jan Petr (1931—1989)

Drobnosti

104 Olga Martincová, Věra Vlková: Programovací jazyky

105 Ivana Bozděchová: O vekslu

108 Jiří Hasil: Rockfest a jazztival

110 Alena Polívková: Nagymarosský

111 Olga Martincová: Robotechnika, nebo robototechnika?

Naše řeč, ročník 73 (1990), číslo 3

Články

113 Alexandr Stich: O jazyce dvou současných autorů

126 Miloslav Churavý: Z hereckého slangu

135 Libuše Čižmárová: Video

Posudky a zprávy

141 Jana Slavíčková: Čísla o češtině

143 Daniela Škvorová: Stylistika pro informační pracovníky

145 Světla Čmejrková: Lingvistika mezi situací a textem

149 Anna Pecušová: Studia Bohemica IV

151 Eva Schneiderová: Sborník přednášek o slangu a argotu

154 Jiří Kraus: Praktická učebnice stylistiky

157 Eva Macháčková: Současný spisovný jazyk. Valenční pojetí skladby ve škole

161 Eva Hošnová, Ivan Lutterer: Šedesátka Josefa Hrbáčka

Drobnosti

164 Věra Vlková: Mírové iniciativy

165 Petr Nejedlý: „Reket“?

166 Olga Martincová, Věra Vlková: Designer, designér

168 Alena Polívková: Převyplnit plán?

Naše řeč, ročník 73 (1990), číslo 4

Články

169 Igor Němec: Masarykovy výrazy spjaté s budováním demokratického státu

174 Miloslav Sedláček: Psaní dvouzákladových adjektivních výrazů

188 Petr Karlík: Podmínková souvětí v mluvním aktu

Posudky a zprávy

196 Milada Homolková: Třetí svazek staročeské bible

199 Redakce, Svatopluk Pastyřík: Nová publikace o příjmeních

201 Marek Nekula: Typy komunikátů a variabilita výrazových prostředků

204 Eva Macháčková: Příspěvek k popisu českých sloves pravení

205 Jana Pleskalová: Nová knížka o slovesných předponách

209 Věra Šlangalová: Sborník o dynamice současné češtiny

212 Iveta Krejčířová, Milena Poláčková: Sborník o funkční lingvistice a dialektice

215 Bedřich Téma: Výzkum antroponymie na východním Těšínsku

Drobnosti

219 Zdeněk Hlavsa: Briefing

219 Eva Macháčková: Renesance výrazu nicméně

221 Miloslav Sedláček: Děti, máte rády zvířátka?

222 Eva Macháčková: Lahvovací linka

222 Eva Macháčková: Babička chce nakoupit

223 Bohumil Skalický: Notafilie

223 Nakladatelství Academia nabízí do vaší knihovny

Naše řeč, ročník 73 (1990), číslo 5

Články

225 Jaroslava Hlavsová: Neznámý dialektismus u Karla Čapka

229 Eva Macháčková: K přivlastňovacím zájmenům vztažným

235 Stanislava Kloferová: Nářeční pojmenování plodů lopuchu v češtině

241 Ivana Bozděchová: Ke stupňování složených přídavných jmen

Posudky a zprávy

249 Olga Martincová: O mluveném jazyku a jazykové kultuře

252 Ivan Lutterer: Monografie o postavení rodného jména v jazyce a společnosti

254 Eva Macháčková: K vývoji české syntaxe

257 Josef Filipec: Slovinská slovotvorba

260 František Štícha: Mezi slovesem a větou

262 Antonín Tejnor: In memoriam Jitky Štindlové

264 František Daneš: In memoriam Jaroslava Machače

267 Milada Homolková, Petr Nejedlý: Zemřel Vladimír Kyas

Drobnosti

269 Libuše Hanzalová: Obyvatelská jména tvořená ze jmen států a územních celků

271 Eva Macháčková: Poplatek za psa nebo ze psa?