Časopis Naše řeč
en cz

Kasárna

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. L.) je slovo přejaté z němčiny; prostřední e, které je v něm. Kaserne, přizpůsobilo se oběma sousedním a týmž způsobem jako v slovech kancalář proti lat. cancellaria nebo kamarád proti něm. Kamerad. Do němčiny přešlo slovo Kaserne z franštiny. Původ franc. caserne není dost jasný. Vykládají je z provençalského slova cazerna (lat. quaterna), t. j. příbytek pro čtyři. Značilo prý původně úkryt v hradbách pro čtyři vojáky (později pro šest), kteří se střídali na stráži; později pak bylo přeneseno za Ludvíka XIV. na příbytky vojenské vůbec. Výklad, že slovo caserne je složeno ze slov casa (dům) a arma (zbraň), je nemožný.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 8, s. 254

Předchozí Dohoditi

Následující Kus