Časopis Naše řeč
en cz

Ať si říká kdo chce co chce

[Hovorna]

(pdf)

-

(L. O.) O tomto výraze a jeho správnosti jsme vykládali v N. Ř. 6, 280. Oddělovati čárkou slova kdo chce — co chce nepokládáme za potřebné, protože je to výraz v sobě uzavřený = co se komu líbí, kdo co chce n. co kdo chce, — Významu slova slenice (v Písni na moři: Již kotva z tůně zvednuta a větrů přízeň pánem. Tak vesele hrá korouhev! Moře tak jasno, blaho — nuž ke kormidlu, k slenici…) nepodařilo se nám dopátrati; české to slovo není. Snad by se našel mezi našimi čtenáři nějaký »mořeplavec«, který by nám je pomohl objasniti?

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 10, s. 306

Předchozí Bohuslav Havránek: Grammaire de la langue tchèque

Následující Čapnouti