Časopis Naše řeč
en cz

Kulomet

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. J.) Slova složená jsou ve všech jazycích, i v slovanských, od dob nejstarších a bylo by tedy přestřelením domnívati se, že složeniny vůbec jsou proti duchu českého jazyka. Proti duchu jazyka jest jen nemírná záliba v složeninách, kterou u nás působí vliv německého jazyka, a tvoření složenin způsobem, který není v češtině obvyklý. Slovo »kulomet« (a »minomet«) je utvořeno týmž způsobem jako pivovar, vinopal, zloděj a p., a proto není třeba je pokládati za nesprávné. Slovo »dělostřelec« je sice složenina zcela mechanická, jakých v češtině nebývá, ale je už zavedeno a nutno se s ním smířiti.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 5, s. 155

Předchozí Kal

Následující Kunt