Časopis Naše řeč
en cz

Na plně

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. S.) Jirásek cituje z Fel. Kadlinského »Zdoroslavíčka« strofu »byl právě měsíc náplně v své největší světlosti, kdy jsou se dva pastýřové k muzice vypobídli« (Temno, Spisy 40, 372). Tvar »náplně« vznikl nedorozuměním nebo tiskovým omylem; obě vydání Zdoroslavíčka (1661, str. 185, 1726, str. 89) mají náplně. Pův. bylo na plně asi přísl. určením s význ. »v úplňku«, na př. »jest nemožné, aby se (slunce) zatměti mohlo, když měsíc jest na plně«, Lobk. Putov. 101b, ale pak se ustálil výraz »měsíc na plně (naplně)« s význ. »úplněk« (dokl. z Veleslavína a j., na př. »plný jsem jako měsíc na plně«, Kral.). Říkalo se pod. o měsíci také na plnu, v plnu, u plně, o plně (Spis o st. svob. a manž. 1523, E 3a).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 2, s. 63

Předchozí Loket

Následující Petrův