Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 1

Články

Pavel Machač: Kolik kmitů má české r?

18 Vojtěch Veselý: Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves)

28 Michaela Lišková: Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny

Posudky a zprávy

37 Jarmila Vojtová: Obsáhlá publikace o psaní velkých písmen

41 Václav Lábus: Slovotvorba pomístních jmen pod lupou

46 Stanislava Kloferová: Monografie o současné češtině

51 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016

Drobnosti

54 Michal Ctibor: Má čeština dlouhé r a dlouhé l? Poznámky k dloužení hlásek v kořeni při derivaci

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 2

Články

57 Veronika Böhmová: Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578)

74 Zuzana Hlubinková: Slovesná intenziva v českých nářečích

80 František Štícha: O jazyce próz Jaroslava Hutky

Posudky a zprávy

93 Soňa Schneiderová: Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny

99 Pavel Vondřička: Korpus vlastními silami

102 Šárka Zikánová, Eva Hajičová: Pražský workshop Discourse Relations in Multilingual Context (Kontakt II)

107 Pavlína Kašpárková, Kateřina Václavková: Liberecká lingvistická konference

Drobnosti

109 Petr Nejedlý: Sluníčkář

112 Z dopisů jazykové poradně