Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 1

Sdělení redakce

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Úvodní slovo redakce

Články

Jana Zdeňková: K vokalické kvantitě u verbálních substantiv na -aní/-ání ve čtyřjazyčném Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

17 Lucie Radková: Ráfek a cépézetka: Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů

28 Radka Holanová: E-mailová komunikace pacientů s lékaři aneb Korťáky se mažou na noc

38 Zina Komárková: Nářečí v českém překladu Falletova románu La soupe aux choux (Zelňačka)

38 Zina Komárková: Nářečí v českém překladu Falletova románu La soupe aux choux (Zelňačka)

Posudky a zprávy

49 Jiří Rejzek: Slovenský etymologický slovník

51 Žaneta Dvořáková: Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst

55 Robert Adam, Robert Dittmann, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017

Drobnosti

58 Martina Rybová: K prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka

Okénko z naší poradny

64 Z jazykové poradny