Časopis Naše řeč
en cz

Archiv - seznam ročníků

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 1

Sdělení redakce

Kamila Smejkalová, Hana Mžourková, Jakub Sláma, Ivana Svobodová: Úvodní slovo redakce

Články

Richard Straberger: Kameno(-)cihlový, nebo kamenno(-)cihlový dům? (Polemický a mezijazykový pohled)

21 Marie Pavlásková: Hlavně žádná věda: zdravý rozum a common sense prizmatem přirozeného sémantického metajazyka

Recenze a zprávy

37 Jan Chovanec, Władysław Chłopicki: Studie o jazyku moci v médiích

41 Veronika Štěpánová, Marta Šimečková: Studentské stáže Otevřená věda v Ústavu pro jazyk český v roce 2021

45 Lucie Jílková: Olze Müllerové k narozeninám

Drobnosti

49 Jakub Sláma: Operátor lomeno koordinátor lomeno adordinátor: K funkcím slova lomeno

56 Z jazykové poradny

Naše řeč, ročník 105 (2022), číslo 2

Články

59 Dmitrij Timofejev: (Re)ediční praxe Daniela Adama z Veleslavína: Kronika o založení Země české a prvních obyvatelích jejích Martina Kuthena ze Šprinsberka

78 Markus Giger: Rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí. Výsledky z ČNK po zavedení nového morfologického značkování

Recenze a zprávy

88 Václav Lábus: Monografie o urbanonymii socialistické Prahy

95 Klára Dvořáková: Zpráva o zapojení Ústavu pro jazyk český do projektu Pozvěte si vědce do výuky

Drobnosti

98 Ondřej Dufek: Šéry: O rodové nevyhraněnosti a způsobech jejího zkoumání

106 Sylva Nzimba: K významům slov s komponentem -braní

112 Z jazykové poradny