Časopis Naše řeč
en cz

Buchlov

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. J.) O původu místních jmen moravských pojednává se stanoviska filologického dobrá kniha Černého a Váši, Moravská jména místní (V Brně 1907), kterou se i my často dokládáme. Podle výkladu v ní po[254]daného jest základem místních jmen Buchlovice (a tedy také Buchlov) osobní jméno německé Buchel (z kmene bug-), dosvědčené z r. 1284; z něho jsou tato místní jména utvořena týmž způsobem jako Chomutovice (Chomutov) z os. jména Chomút, Komárovice (Komárov) z Komár a p. To je výklad nejsnazší a také nejpravděpodobnější; všecky ostatní výklady, o nichž se zmiňujete, jsou čiré fantasie.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 8, s. 253-254

Předchozí Bezčetný

Následující Cárati