Časopis Naše řeč
en cz

O archivu

Plné texty
V elektronickém archivu Naší řeči jsou volně přístupné plné verze všech druhů publikovaných textů, a to od ročníku 1/1917 až po aktuálně šestý nejsoučasnější ročník. Pět nejnovějších ročníků je k dispozici v databázích CEEOL a EBSCO.

Funkce archivu
Archiv umožňuje pokročilé vyhledávání a jeho zásadní předností je mj. to, že mnohé odkazy (zejména na ty texty, jejichž vydavatelem je ÚJČ AV ČR) jsou interaktivní, tj. vedou přímo k jejich elektronickým verzím. Do vyhledávání podle jmen autorů jsou zapojeny i texty podepsané pouze zkratkou/šifrou, je-li identifikace autora nesporná. Autorské omyly v odkazech na další texty jsou v rozpoznaných případech opraveny.

Opravy chyb
Při zpracování textů pro elektronický archiv byly v některých z nich objeveny různé typy chyb. Čistě formální chyby (překlepy, nesprávná interpunkce atp.), jež evidentně vznikly omylem, byly v elektronických verzích příslušných textů opraveny bez vyznačení (elektronické a tištěné verze textů se tak mohou v tomto smyslu lišit). Opravy závažnějších věcných chyb a omylů jsou v elektronické verzi textů značeny hvězdičkou (*) a v příslušné poznámce pod čarou popsány a vysvětleny.