Časopis Naše řeč
en cz

Sólový kapr

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. B.) Ve Vídni bývalí na porci dva raci; byli-li drobnější, i tři. Zastal-li obvyklý příděl rak jediný, říkalo se mu »sólový« (Solokrebs; it. solo »sám jediný«, slovo známé zvl. z hudby). Žertem se tak začalo říkati novinářským zprávám, kterými se podařilo jedinému (solo) časopisu předstihnouti ostatní; v tomto smyslu se pak místo toho ujalo slovo i u nás dnes obvyklé, sólový kapr (Solokarpfen), snad proto, že kapr je vydatnější než rak.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 1, s. 31

Předchozí Sluzej

Následující Šťabák