dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Liberecko-jablonecký

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. M.) Silnice vedoucí z Liberce přes Jablonec (nebo do Jablonce) může se označovati složeným názvem »silnice liberecko-jablonecká« (ovšem s malými písmeny), právě tak jako říkáme »dráha ústecko-teplická, duchcovsko-podmokelská« atd. Je to najisto správnější než název »silnice Liberec-Jablonec, okresní silnice Vosrkač-Kluky« (m. vosrkačsko-klucká) a p. I trojčlenné složeniny jsou podle potřeby možné, na př. silnice litomyšlsko-jičínsko-rumburská anebo královéhradecko-jablonská. Ale delším složeninám bylo by podle našeho soudu lépe se vyhýbati. Silnice horšovotýnsko-mariánskolázeňsko-karlovarská je tasemnice, připomínající německé složeniny Vierwaldstätterseesalonschraubendampferactien-gesellschaftsbureau a pod. V takových případech je lépe říkati »silnice z Horšova Týna přes Mariánské Lázně do Karlových Var« a pod. — Překládati něm. Durchzug na označení té části silnice, která vede městem, slovem průtah, nepokládáme za správné; nehledíc k tomu, že je to otrocký překlad z němčiny, je to nesprávné i proto, že silnice podle našeho způsobu vyjadřování městem netáhne, nýbrž městem vede, jde, prochází. Správnější název by tedy byl snad průchod (silnice na průchodu městem je dlážděná, průchod silnice je vydlážděn) a průchodní silnice (Durchfahrtstrasse).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 1, s. 29

Předchozí S.: Návštěvou u novin

Následující Příchod