Časopis Naše řeč
en cz

Dohromady

[Hovorna]

(pdf)

-

Že toto slovo je docela správně české, vykládali jsme, marně jako obyčejně, 4, 302 n. V poslední době jsme viděli několik účtů, v nichž součet několika účtovaných položek byl uveden slovem spolu. Nikdo v Čechách neříká, kolik je »spolu« na př. 5 + 4; ale protože každý říká »dohromady«, nesmí se tak podle soudu nějakých mudrců někde na obchodní nebo pokračovací škole psáti. Mimochodem upozorňujeme, že i úřední Pravidla učí psáti jedním slovem dohromady beze vší výstrahy, že by to snad bylo slovo nesprávné.

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 9, s. 280

Předchozí Čtyrramenný

Následující Firmy