Časopis Naše řeč
en cz

Drbohlav

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. D.) Jméno toto, časté jako jméno osobní i místní (Drbohlavy), jest zřetelně složeno ze slovesa drbati a podst. jména hlava. Složeniny tohoto způsobu měly v prvním členu původně tvar rozkazovací, který je v některých složeninách zachován dosud, na př. krutihlav, vydřiduch, Vratislav, Kazimír a p. U jiných pronikla analogie podle složenin, jejíchž prvním členem byl kmen jmenný s příznakem -o (listopad); takové jsou na př. pasobřich (pol. pasibrzuch, pasigęba), třasořitka (pol. trzęsiogon), krutohlávek [219](vedle č. krutihlav) atd. Znamenalo tedy jméno Drbohlav původně člověka, který (si) drbe hlavu. Hledati v tomto jméně název toho, kdo měl ránu na hlavě, protože bývá v slovnících »drb = rána, úder«, anebo toho, kdo má vytřelou hlavu, protože »drbati« může znamenati také tříti (na př. gumou — ovšem ne hlavu), je věc s jazykového hlediska násilná a nemožná; ostatně »drb = rána« není zase nic jiného než drbnutí (drbnouti k. do žeber).

Naše řeč, ročník 7 (1923), číslo 7, s. 218-219

Předchozí Bytost Odysseova, který…

Následující Duál, s — z